ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

  • Απλή σωματική βλάβη
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη
  • Θανατηφόρα σωματική βλάβη
  • Ενδοοικογενειακή βία