ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  • Κλοπή και διακεκριμένη κλοπή
  • Υπεξαίρεση
  • Υφαίρεση
  • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας