ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

  • Ανθρωποκτονία εξ αμελείας
  • Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
  • Έκθεση