ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών ιατρών του ΕΣΥ που έχουν κατηγορηθεί για δωροδοκία για να διενεργήσουν κάποια ιατρική πράξη συνήθως εγχείριση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ήδη δε έχει αναλάβει την υπεράσπιση και ιατρών που έχουν εμπλακεί στο επονομαζόμενο σκάνδαλο Novartis. Οι ιατροί αυτοί που η Εισαγγελία έχει εμπλέξει στην υπόθεση Novartis αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματική παθητική δωροληψία και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπόθεση Novartis βρίσκεται εν εξελίξει με τις οικονομικές ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγχουν τα οικονομικά 4.000 ιατρών που συνταγογραφούσαν μεταξύ άλλων σε ασθενείς φάρμακα της εταιρείας Novartis.

Είναι πολύ σημαντικό ο δικηγόρος – ποινικολόγος που θα αναλάβει την υπόθεση να γνωρίζει αφενός μεν ποινικό δίκαιο αφετέρου δε ιατρικό και φαρμακευτικό δίκαιο, διότι οι κατηγορίες για την υπόθεση Novartis είναι πολύ σοβαρές και επισείουν βαρύτατες ποινές. Ο συνδυασμός των μεταπτυχιακών σπουδών του δικηγόρου Στέφανου Οικονόμου στο ποινικό δίκαιο και η μεγάλη του εμπειρία ως ποινικολόγος με την επί 21 έτη εμπειρία του σε θέματα φαρμακευτικών εταιρειών ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο δικηγόρο για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των ιατρών στην υπόθεση Novartis. Μάλιστα ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου είναι ο μόνος δικηγόρος που έχει γράψει και δημοσιεύσει βιβλίο για τα θέματα της προώθησης φαρμάκων και τη καθόλα νόμιμη συνεργασία των ιατρών με την φαρμακευτική βιομηχανία στα πλαίσια καθόλα νόμιμων κλινικών μελετών, συγγραφής πρωτοκόλλων και γενικά συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Το βιβλίο του δικηγόρου Στέφανου Οικονόμου τιτλοφορείται «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Η παθητική δωροδοκία προβλέπεται από το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι ο υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν μάλιστα η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

Από την άλλη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστά σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του Ν. 4557/2018 η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα. Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και οι ποινές αυξάνονται ανάλογα με τα ποσά που νομιμοποιήθηκαν.

Η δικαιοσύνη ερευνά στην υπόθεση Novartis κατά πόσο υπάρχουν επαγγελματίες ιατροί κυρίως του ΕΣΥ οι οποίοι να έχουν καταπεισθεί έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ώστε να συνταγογραφούν φάρμακα της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis έναντι άλλων φαρμακευτικών εταιρειών. Μάλιστα γίνεται έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιατρών προκειμένου να διευκρινιστεί αν πράγματι έλαβαν τραπεζικά εμβάσματα από την εταιρεία Novartis και αν αυτά ήταν η νόμιμη αμοιβή τους στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων και κλινικών μελετών ή αν συνιστούσαν δωροδοκίες για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή υπερσυνταγογράφηση.

Αν αντιμετωπίζετε τέτοιο θέμα, μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον ποινικολόγο και ειδικό σε θέματα ιατρικού και φαρμακευτικού δικαίου, Στέφανο Οικονόμου.

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Δυστυχώς πολλοί συμπολίτες έχουν κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια από την ΔΕΗ για ρευματοκλοπή άλλες φορές δίκαια και άλλες φορές άδικα.

Σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, «κλοπή είναι η αφαίρεση, από την κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης».

Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του ισχύοντος Ποινικού μας Κώδικα, «κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική και κάθε άλλη άλλης μορφής ενέργεια».

 

Πράγματι, στις μέρες μας όλο και περισσότερο ακούμε για το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, καθώς οποιαδήποτε επέμβαση στον μετρητή του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος αφήνει ίχνη, παράλληλα δε η ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει μία αυτόματη μηχανογραφική εφαρμογή μέσω της οποίας εύκολα μπορεί να εντοπίσει τις αδικαιολόγητες μειώσεις καταναλώσεων και διενεργεί άμεσα ελέγχους στους αντίστοιχους μετρητές.

 

Η ρευματοκλοπή, ως ποινικά κολάσιμη πράξη, τελείται με διάφορους τρόπους, συνηθέστεροι εξ αυτών είναι: 1) η δόλια επέμβαση στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να δείχνει αλλοιωμένη κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από την πραγματική, 2) η παράκαμψη του μετρητή με απευθείας σύνδεση της γραμμής με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης και 3) η αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή που δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή (π.χ. η περίπτωση που ο προηγούμενος ενοικιαστής διέκοψε την ηλεκτροδότηση με την αποχώρησή του από το ακίνητο).

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας σας συμβουλεύουν τα κάτωθι σχετικά με το θέμα της ρευματοκλοπής:

 

1) Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πρέπει να παραχωρούν τη χρήση των ακινήτων τους, προτού οι νέοι ενοικιαστές συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφέρουν την παροχή επ’ ονόματί τους, καθώς με βάση το συμβόλαιο παροχής ρεύματος που έχουν υπογράψει με τον προμηθευτή τους, φέρουν ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επέμβαση στον μετρητή τους.

2) Αν διαπιστωθεί ρευματοκλοπή, ελέγχονται αναδρομικά σε βάθος πέντε (5) χρόνων όλες οι καταναλώσεις που δεν καταγράφηκαν και συνυπολογίζονται αθροιστικά στην ποινή που θα επιβληθεί.

 

Ως προς την ποινή που επισύρει μία τέτοια πράξη, η ρευματοκλοπή τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού μας Κώδικα ως κλοπή της ενέργειας του ηλεκτρισμού με ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ή χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

 

Οι δικηγόροι μας έχουν χειριστεί πλείστες υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε περίπτωση που σας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν με ευθύνη και συνέπεια την εκπροσώπησή σας ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου.

 

Η ρευματοκλοπή τιμωρείται ωστόσο και με διοικητικό πρόστιμο που υπολογίζεται για την περίοδο στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης, το δε πρόστιμο επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 255 ευρώ ανά μεγαβατώρα (προσαύξηση 70 % σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο) και 120 ευρώ (προσαύξηση 50 %) για τους δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο υπαίτιος θα χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής. Η διοικητική κύρωση αντιμετωπίζεται νομικά με την εκπροσώπηση από το γραφείο μας προς υποστήριξη του εντολέα μας μέσω άσκησης Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

 

Πότε πρέπει να κινητοποιηθείτε και να επισκεφθείτε δικηγόρο:

 

Όταν σας κοινοποιηθεί το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….», πρέπει να αντιδράσετε άμεσα νομικά, ως εξής:

1) Έχετε ένα (1) μήνα να κινηθείτε δικαστικά μέσω του δικηγόρου σας προς αμφισβήτηση της καταλογιζόμενης στο πρόσωπό σας παράβασης, με την άσκηση Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, διαφορετικά καλείσθε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της απωλεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας με την πληρωμή δόσεων υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης.

2) Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην υποβολή μήνυσης, που συνεπάγεται την κίνηση ποινικής δίωξης σε βάρος σας, η οποία συνεχίζεται ανεξάρτητα και δεν διακόπτεται από την τυχόν ταυτόχρονη πληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας. Η ποινική διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: Μετά την υποβολή της μηνύσεως, ο υπαίτιος καλείται στο Αστυνομικό τμήμα ή στον Πταισματοδίκη της περιοχής κατοικίας του: α) για την παροχή εξηγήσεων (πριν την απόδοση της κατηγορίας), οι οποίες μπορεί να είναι είτε προφορικές, είτε έγγραφες, β) για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος (μετά την απόδοση της κατηγορίας). Στο στάδιο αυτό κρίνεται καίριο να επισημανθεί ότι καθίσταται κρίσιμης σημασίας να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, διότι όλες οι τυχόν εξηγήσεις που θα παρασχεθούν πριν την απόδοση της κατηγορίας στο πρόσωπό σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος σας στο δικαστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, που ονομάζεται αστυνομική προανάκριση, σας  κοινοποιείται το κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο σας γνωστοποιείται και η ημερομηνία εκδίκασης της ποινικής κατηγορίας για την τέλεση του αδικήματος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ενώπιον του Μονομελούς είτε του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του τόπου κατοικίας του υπαιτίου.

Επισημαίνεται, ότι είναι καθοριστικής σημασίας, η λήψη νομικών συμβουλών από ειδικευμένο δικηγόρο, ήδη από την πρώτη στιγμή της κοινοποίησης του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ περί διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, προκειμένου να ενημερωθείτε τόσο περί της αστικής, όσο και επί της ποινικής διαδικασίας, των πραγματικών συνεπειών και νομικών κινδύνων, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης στα πλαίσια της δικής σας υπόθεσης.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι τρόποι αντιμετώπισης και η υπερασπιστική γραμμή επί της ποινικής διαδικασίας, ποικίλλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης και σε συνδυασμό με τις εκάστοτε επιλογές του εντολέα μας, και επηρεάζουν ή ακόμα και καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της αστικής υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, μόλις λάβετε το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, δέον όπως απευθυνθείτε άμεσα σε δικηγόρο του γραφείου μας, προκειμένου να καθορίσετε από κοινού μαζί του την υπερασπιστική σας γραμμή και μόλις κληθείτε στο αστυνομικό τμήμα ή στο Πταισματοδικείο, να υποβάλλετε εγγράφως (και όχι προφορικώς) «Έγγραφες Εξηγήσεις» ή «Απολογητικό Υπόμνημα», κάνοντας χρήση της δυνατότητας που σας παρέχει ο νόμος, να αποφύγετε την διαδικασία της προφορικής εξέτασης και την παροχή απαντήσεων επί απρόσμενων ερωτημάτων εκ μέρους της Αστυνομίας ή του Πταισματοδίκη.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι σε πλείστες περιπτώσεις, αναζητείται η σύμπραξη συνεργών ή ονόματα τεχνικών, στους οποίους ανετέθη και επ’ αμοιβή προέβησαν για λογαριασμό του χρήστη σε παραβίαση της μετρητικής διάταξης, περιπτώσεις που επιβαρύνουν την θέση του χρήστη της παροχής, αφενός μεν επαυξάνοντας τις κατηγορίες και αφετέρου περιορίζοντας τις επιλογές της υπερασπιστικής γραμμής.

Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε ποινική δίωξη από μήνυση του ΔΕΔΔΗΕ ή διοικητικό πρόστιμο για ρευματοκλοπή, οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας παράσχουν ενημέρωση, πλήρη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση από τους πλέον ειδικούς και καταρτισμένους επί του θέματος νομικούς μας.

ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως ο βιασμός, η ασέλγεια κατά ανηλίκων κλπ είναι πολύ πιο συχνά από όσο θα νόμιζε κανείς. Εκτός από τις περιπτώσεις που απασχολούν κατά καιρούς τις εφημερίδες υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή που δεν παίρνουν δημοσιότητα και πολλές φορές δεν καταγγέλλονται καν επειδή το θύμα ντρέπεται και φοβάται τον στιγματισμό.

Συχνές δε είναι οι περιπτώσεις που τα αδικήματα αυτά ( ασέλγεια ανηλίκων, βιασμός κλπ ) διαπράττονται κατά ανηλίκων οπότε ο νομοθέτης είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Συγκεκριμένα στο άρθρο 339 του Νέου Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιτλοφορείται : «γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους», προβλέπονται τα ακόλουθα:

«1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α΄, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.».
Όπως βλέπουμε η ηλικία του θύματος παίζει μεγάλο ρόλο στην ποινική αντιμετώπιση του δράστη.

Αν το θύμα είναι κάτω των 14 ετών τότε το αδίκημα της ασέλγειας κατά ανηλίκου είναι κακούργημα. Αν το θύμα είναι άνω τότε το αδίκημα της ασέλγειας κατά ανηλίκου είναι πλημμέλημα.

Ως γενετήσιες πράξεις που τιμωρούνται δεν εννοείται η πλήρης σεξουαλική πράξη ( συνουσία ) αλλά και πράξεις όπως θωπείες στα γεννητικά όργανα, αυνανισμός κλπ.

Παρότι η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η περίπτωση που ο ανήλικος ντρέπεται να καταγγείλει τις ασελγείς πράξεις, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που ένας ανήλικος <<υπερβάλλει>> στα όσα καταγγέλλει ή έχει παρερμηνεύσει τις κινήσεις του <<δράστη>> ή σε περίπτωση εφήβων προβαίνει στην καταγγελία για λόγους εκδίκησης.

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος των γενετήσιων πράξεων ( ασέλγεια ) με ανήλικο ή ενώπιον του,  απαιτεί εύρεση δικηγόρου ποινικολόγου με γνώση και εμπειρία στον χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων  καθώς το αδίκημα της ασέλγειας ανηλίκου και των γενετήσιων πράξεων κατά ανηλίκου  χρήζει κάθε φορά διαφορετικής και ειδικής αντιμετώπισης. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Ενδεικτικά, δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων, ενώ δεν εξαιρείται ο σύζυγος ή ο μόνιμος σύντροφος του ανηλίκου. Δεν ενδιαφέρει, εν προκειμένω, αν το θύμα είχε ήδη στο παρελθόν σεξουαλικές εμπειρίες.

Θεμελιώδες στοιχείο προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα  των γενετήσιων πράξεων ( ασέλγεια ) με ανήλικο ή ενώπιον του, είναι η γενετήσια ή ασελγής πράξη η οποία ενεργείται προς, ή τελείται από τον ανήλικο ή, τέλος, αυτός παρίσταται κατά την τέλεσή της.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να τελεσθεί το έγκλημα της αποπλάνησης παιδιών: α) Ο πρώτος τρόπος συνίσταται στην ενέργεια ασελγούς πράξης με πρόσωπο νεότερο των 15 ετών. β) Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει την παραπλάνηση αυτού του ανηλίκου, ώστε, είτε να γίνει αυτός ο «δράστης» της ασελγούς πράξης, είτε να υποστεί ο ίδιος ο ανήλικος την ασελγή πράξη από κάποιον άλλον τρίτο. γ) Ο τρίτος δε τρόπος συνίσταται στην εξώθηση ανηλίκου που δε συμπλήρωσε τα 15 έτη, στο να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν.

Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, είναι απαραίτητη η επαφή με το σώμα του ανηλίκου. Η «ενέργεια» του δράστη δεν απαιτεί την άσκηση βίας ή, οπωσδήποτε, τον εξαναγκασμό του ανηλίκου. Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία,  η γενετήσια ή ασελγής πράξη μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τη συναίνεση, πρωτοβουλία ή και πρόκληση του ανηλίκου.

Όσον αφορά τον δεύτερο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, η πραγμάτωσή του συντελείται μέσω της παραπλάνησης, ήτοι, με πειθώ, υποσχέσεις, δώρα ή άλλες παροχές προς τον ανήλικο, αλλά ακόμα και με απειλές ή εκφοβισμό. Το έγκλημα σε αυτή του τη μορφή πραγματώνεται όταν ενεργήσει ο ανήλικος ασελγή πράξη, είτε στον ίδιο τον εαυτό του (π.χ. αυνανισμός), είτε σε κάποιον τρίτο (εκτός του παραπλανούντα) και είτε όταν το υποστεί από κάποιον τρίτο, κατόπιν υποδείξεως του παραπλανούντα.

Όσον αφορά τον τρίτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, έχει κριθεί από τη νομολογία ότι και μόνη η παρουσία και παρακολούθηση ασελγών πράξεων χωρίς συμμετοχή σε αυτές μπορεί να διαταράξει τον ψυχικό κόσμο του ανηλίκου και να βλάψει την σεξουαλική του ανάπτυξη. Σε αυτή τη περίπτωση, ο νομοθέτης τιμωρεί τον δράστη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Αν σας απασχολεί τέτοια  περίπτωση , οι δικηγόροι της  της Δικηγορικής μας Εταιρείας και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορούν να σας καθοδηγήσουν και υπερασπιστούν με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής.

Άλλωστε, η αντιμετώπιση του εγκλήματος αυτού, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, απαιτεί ποινικολόγους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ

Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνωρίζει ότι η ποινική ευθύνη από ιατρική αμέλεια μπορεί να καταλογιστεί και σε ειδικευόμενο ιατρό.

Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αρ. 122/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης ειδικευόμενης και ειδικευμένης ιατρού για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια λόγω έλλειψης εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών για να δικαστεί εκ νέου με καινούρια σύνθεση.

Το σκεπτικό της απόφασης που ερευνούσε την ύπαρξη αμέλειας ειδικευόμενης ιατρού στο θάνατο ενός βρέφους, ήταν ότι <<Η οφειλόμενη προσοχή πρέπει να καταφάσκεται και στην περίπτωση του ανειδίκευτου ιατρού, όταν η διάγνωση του ανακύπτοντος προβλήματος δεν προϋποθέτει ειδικές ή επιπλέον ιατρικές γνώσεις, που προσδίδει στον ιατρό η απόκτηση μιας ειδικότητας, αλλά μπορεί να επιτευχθεί και με τις βασικές γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, που κάθε ιατρός πρέπει να διαθέτει. Ειδικά όσον αφορά στους ειδικευόμενους ιατρούς, αυτοί ενεργούν ιατρικές πράξεις υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των ειδικευμένων ιατρών … Πλην όμως και, λαμβανομένου υπόψη κατά περίπτωση και του χρονικού διαστήματος της εξειδίκευσης που έχει παρέλθει, οι ειδικευόμενοι ιατροί μπορούν να διενεργούν ιατρικές πράξεις, για τις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ιατρικές γνώσεις (π.χ. αιμοληψία). Ευθύνονται δε, εάν δεν παράσχουν ή παράσχουν πλημμελώς ιατρική αρωγή (μη διενέργεια ιατρικών πράξεων ή διενέργεια αυτών κατά τρόπο εσφαλμένο, π. χ. πρώτες βοήθειες, εντολή διενέργειας εξετάσεων, αξιολόγηση συμπτωμάτων και αποτελεσμάτων εξετάσεων), για τις οποίες δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Για τις ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, οι ειδικευόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα και χωρίς οιαδήποτε καθυστέρηση τους ειδικευμένους ιατρούς, άλλως βαρύνονται με «σφάλμα περί την ανάληψη». Επίσης ευθύνονται εάν ενεργούν κατά παράβαση των οδηγιών και των υποδείξεων των ειδικευμένων ιατρών. >>.

Με άλλα λόγια, όταν η ιατρική πράξη δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά αντιθέτως μπορεί να διεξαχθεί με βάση τις γενικές ιατρικές γνώσεις που κάθε ιατρός οφείλει να κατέχει, τότε θεμελιώνεται ευθύνη σε τυχόν σφάλμα από ιατρική αμέλεια. Ακόμη ευθύνη θεμελιώνεται και στον ειδικευμένο ιατρό, όταν αυτός αναθέτει σε ειδικευόμενο τη διενέργεια ιατρικών πράξεων, στις οποίες αδυνατεί να ανταποκριθεί («σφάλμα περί την ανάθεση») λόγω έλλειψης εμπειρίας και γνώσεων, χωρίς την εποπτεία του ειδικευμένου ιατρού.

Το δικηγορικό μας γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις ιατρικής ευθύνης τόσο από την πλευρά των ιατρών όσο και από την πλευρά των θυμάτων. Πρόκειται για ένα νομικό θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο που απαιτεί εμπειρία και επαγγελματικό χειρισμό τόσο για το ποινικό δικαστήριο όσο και για το αστικό, όπου εγείρονται θέματα χρηματικής αποζημίωσης.

ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το έγκλημα είναι μια πράξη παράνομη και άδικη που καταλογίζεται στο δράστη της και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Ο νόμος προβλέπει την τέλεση εγκλήματος και με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Η μη παρεμπόδιση εγκληματικού αποτελέσματος τιμωρείται όπως ή πρόκλησή του, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για να αποτραπεί.

Τα εγκλήματα διακρίνονται σε :α)κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη (5 έως 20 χρόνια) β)πλημμελήματα που τιμωρούνται με χρηματική ποινή (από 150 έως 15.000 ευρώ), ή με φυλάκιση (10 ημέρες έως 5 χρόνια) και γ)πταίσματα που τιμωρούνται με πρόστιμο (από 29 έως 590 ευρώ) ή κράτηση (1 ημέρα έως 1 μήνα).

Τα κακουργήματα δικάζονται από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ή από το Τριμελές Εφετείο. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποτελείται από έναν (ή μία) Πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο, δύο Πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους ως μέλη. Κατ’ έφεση (σε δεύτερο βαθμό) τα κακουργήματα που υπάγονται στο ΜΟΔ δικάζονται από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών, δύο Εφέτες και τέσσερις ενόρκους. Τα κακουργήματα που υπάγονται στο Τριμελές Εφετείο δικάζονται κατ’ έφεση από το Πενταμελές Εφετείο, αποτελούμενο από έναν (ή μία) Πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο και τέσσερις Εφέτες ως μέλη.

Στα κακουργήματα δεν εφαρμόζεται η διαδικασία του Αυτοφώρου. Της εισαγωγής της υπόθεσης στο Ακροατήριο προηγείται συνήθως προδικασία, προανάκριση ή ανάκριση.

Τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από 20 έτη, αν για αυτά προβλέπεται η ισόβια κάθειρξη και 15 έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου δηλ. προβλέπεται πρόσκαιρη κάθειρξη (5-20 έτη).

Εγκλήματα όπως η απάτη, η πλαστογραφία, η απιστία στην υπηρεσία, η υπεξαίρεση, όταν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, εντάσσονται στην κατηγορία των κακουργημάτων.

ΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το έγκλημα είναι μια πράξη παράνομη και άδικη που καταλογίζεται στο δράστη της και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Ο νόμος προβλέπει την τέλεση εγκλήματος και με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Η μη παρεμπόδιση εγκληματικού αποτελέσματος τιμωρείται όπως ή πρόκλησή του, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για να αποτραπεί.

Τα εγκλήματα διακρίνονται σε :α)κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη (5 έως 20 χρόνια) β)πλημμελήματα που τιμωρούνται με χρηματική ποινή (από 150 έως 15.000 ευρώ), ή με φυλάκιση (10 ημέρες έως 5 χρόνια) και γ)πταίσματα που τιμωρούνται με πρόστιμο (από 29 έως 590 ευρώ) ή κράτηση (1 ημέρα έως 1 μήνα).

Τα πλημμελήματα εκδικάζονται ενώπιον του Πλημμελειοδικείου. Τα πλημμελήματα που τιμωρούνται από το νόμο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, που αποτελείται από έναν (ή μία) Πρόεδρο Πρωτοδικών ή από έναν Πρωτοδίκη. Τα υπόλοιπα πλημμελήματα δικάζονται από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που αποτελείται από έναν (ή μία) Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες. Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη, καθώς ο νομοθέτης έχει εισαγάγει μια σειρά εξαιρέσεων και βαρύτερα πλημμελήματα τα έχει υπαγάγει για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας στην αρμοδιότητα του μονομελούς, ενώ ελαφρύτερα λόγω σπουδαιότητας στην αρμοδιότητα του τριμελούς. Κατ’ έφεση (σε δεύτερο βαθμό) εκδικάζονται τα μεν του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, τα δε του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ενώπιον του (Τριμελούς) Εφετείου Πλημμελημάτων.

Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από 5 έτη. Η παραγραφή ξεκινά από την τέλεση του αδικήματος, αλλά αναστέλλεται (δηλ. παρατείνεται) για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδίκη και συγκεκριμένα 3 χρόνια για τα πλημμελήματα.

Εγκλήματα όπως η ψευδορκία, η συκοφαντική δυσφήμηση, η παραβίαση δικαστικής απόφασης, διάφορες σωματικές βλάβες αλλά ακόμα και κάποιες πλαστογραφίες, απάτες και υπεξαιρέσεις(εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλλει ο νόμος για της πλημμεληματική τους μορφή) καθώς και πλήθος άλλων αδικημάτων εντάσσονται στην ευρεία κατηγορία των πλημμελημάτων.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει χειριστεί πολλές περιπτώσεις πλημμελημάτων και ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στο ποινικό δίκαιο. Η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο στο ποινικό δίκαιο δικηγόρο-Ποινικολόγο είναι επιτακτική, καθότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ακροατήριο.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Οι δικηγόροι ποινικολόγοι του γραφείου μας έχουν ασχοληθεί πολλές φορές με εγκλήματα φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το νόμο  διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής όποιος αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την αποφυγή πληρωμής του φόρου εισοδήματος, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή του Ειδικού Φόρου Ακινήτων.

Επιπλέον, τόσο η έκδοση πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, όσο και η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης διαφεύγει ή όχι της πληρωμής φόρου, συναποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις φοροδιαφυγής. Επίσης, το λαθρεμπόριο αποτελεί πράξη φοροδιαφυγής, καθώς συνίσταται στην εισαγωγή ή στην εξαγωγή εμπορευμάτων χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών και χωρίς την καταβολή δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως και στην οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί να στερήσει από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση εισπρακτέους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις από τα εισαγόμενα ή τα εξαγόμενα εμπορεύματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται (στον νόμο χρησιμοποιείται η διατύπωση «ιδίως») οι περιπτώσεις αποφυγής πληρωμής των οφειλόμενων φόρων, όπως :

– Η παράλειψη υποβολής δήλωσης.

– Η υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

– Η καταχώρηση στα λογιστικά αρχεία εικονικών (ολικά ή μερικά) δαπανών.

– Η επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

Περαιτέρω, ως έγκλημα φοροδιαφυγής θεωρούνται και οι περιπτώσεις :

– Της παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών.

– Της αθέμιτης παρασιώπησης ή απόκρυψης αληθινών γεγονότων, με σκοπό την μη απόδοση ή απόδοση ανακριβώς ή συμψηφισμό ανακριβώς ή έκπτωση ανακριβώς των φόρων κ.λπ. ή με σκοπό την επίτευξη επιστροφής.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Ως πλαστό, γενικά, φορολογικό στοιχείο θεωρείται εκείνο το στοιχείο που έχει γίνει κατ’ απομίμηση ενός άλλου και χρησιμοποιείται δολίως αντί του πραγματικού.

Ως πλαστό θεωρείται και το φορολογικό στοιχείο που έχει σφραγισθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησης του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι θεωρείται ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

Εικονικό, γενικά, είναι το στοιχείο που δεν έχει πραγματική υπόσταση, που είναι ψεύτικο.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή στην οποία το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναγράφεται στο στοιχείο είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματος του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

Εικονικό θεωρείται επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή νομική οντότητα ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται.

Οι προβλεπόμενες ποινές από τον νόμο είναι υψηλές και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

Οι δικηγόροι ποινικολόγοι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες και ο διαχειριστής εταίρος αυτής ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, έχουν ασχοληθεί πολλές φορές με κατηγορίες φοροδιαφυγής καθώς και την ποινική ευθύνη εκδοτών ή ληπτών πλαστών φορολογικών στοιχείων τόσο ενώπιον των ποινικών όσο και των διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η καταδολίευση δανειστών προβλέπεται στο άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα και με απλά λόγια υπάρχει όταν κάποιος οφειλέτης προβαίνει σε πώληση της περιουσίας του ή την κρύβει ή την επιβαρύνει τεχνητά με κάποιον τρόπο ώστε να μην μπορέσει ο δανειστής του να ικανοποιήσει την απαίτησή του.

Η καταδολίευση δανειστών μπορεί να είναι είτε πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 2 έτη είτε κακούργημα οπότε επιβάλλεται ποινή κάθειρξης και ως εκ τούτου ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων απαιτεί έναν εξειδικευμένο δικηγόρο ποινικολόγο.

Ο νόμος παρέχει ορισμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για τον υπαίτιο της καταδολίευσης δανειστών, εφόσον προβεί αυτοβούλως στην ικανοποίηση (έστω και μερική) του παθόντος. Ειδικότερα προβλέπεται:
• η μη άσκηση ποινικής δίωξης και η αρχειοθέτηση της υπόθεσης, αν ο δράστης (οφειλέτης ή τρίτος που δρα υπέρ αυτού) μέχρι την άσκηση ποινικής δίωξης ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωθέντα δανειστή, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας,
• η εξάλειψη του αξιοποίνου, αν ο δράστης (οφειλέτης ή τρίτος που δρα υπέρ αυτού) με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρμόδιες αρχές ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωθέντα δανειστή,
• η απαλλαγή από την ποινή, αν ο δράστης (οφειλέτης ή τρίτος που δρα υπέρ αυτού) μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωθέντα δανειστή, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας.

Οι ποινικολόγοι του γραφείου μας, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές υποθέσεις καταδολίευσης δανειστών που κάποιος οφειλέτης έχει δημιουργήσει ψεύτικα βάρη στην περιουσία του, με εικονικά δάνεια και εικονικές προσημειώσεις ή μεταβιβάζοντας τα ακίνητά του ή τις μετοχές του ή τα αυτοκίνητά του σε κάποιο συγγενικό ή τρίτο πρόσωπο ώστε να αποφύγουν την πληρωμή των οφειλομένων.

Πολλές περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών που έχουν χειριστεί οι δικηγόροι ποινικολόγοι του γραφείου μας ξεκίνησαν από το ότι κάποιος δανειολήπτης τράπεζας πούλησε ένα ακίνητο του με αποτέλεσμα η τράπεζα να μην μπορεί να εισπράξει το δάνειο.

Προ της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2008, το όνειρο κάθε Έλληνα ήταν η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης . Οι τράπεζες έδιναν αφειδώς και πολλές φορές ανέλεγκτα στεγαστικά δάνεια και ως εκ τούτου πολλοί συμπολίτες μας απέκτησαν ακίνητα για τα οποία όμως όφειλαν στην τράπεζα την αποπληρωμή των δανείων τους. Με την μείωση όμως των τιμών των ακινήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης και την οικονομική στενότητα, πολλοί δανειολήπτες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να μη μπορούν ή και να μη τους συμφέρει να αποπληρώσουν το δάνειο. Όταν οι τράπεζες άρχισαν να κινούνται εναντίον των ακινήτων με κατασχέσεις και άλλα διωκτικά μέσα, πολλοί αποπειράθηκαν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε συγγενικά και μη πρόσωπα προκειμένου να τα γλυτώσουν από τη κατάσχεση της τράπεζας. Φυσικά και πάρα πολλοί μεταβίβασαν τα ακίνητα τα χωρίς την πρόθεση να τα γλυτώσουν από τις τράπεζες απλώς και μόνο γιατί ήθελαν να τα πουλήσουν. Οι τράπεζες οι οποίες ανέλεγκτα έδιναν επί σειρά ετών δάνεια έχουν αρχίσει πλέον και προβαίνουν σε αμφισβήτηση κάθε μεταβίβασης ακινήτου που έχει κάνει κάθε δανειολήπτης ανεξαρτήτως του αν είχε πρόθεση να βλάψει τη τράπεζα ή όχι και θεωρούν ότι υποκρύπτεται καταδολίευση δανειστών. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται εκτεθειμένοι και καλόπιστοι τρίτοι οι οποίοι αγόρασαν τα ακίνητα τα από κάποιον που είχε μια οφειλή στην τράπεζα και αυτός δεν την αποπλήρωσε.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας θα σας ενημέρωναν, στην περίπτωση που έρθετε αντιμέτωποι με αυτήν την περίπτωση, ότι το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών, έχει αστική και ποινική διάσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 939 του ΑΚ «οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κατά τους όρους των επόμενων άρθρων τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους»

Ως εκ τούτου στην περίπτωση της καταδολίευσης δανειστών ο εμπλεκόμενος θα έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις ποινικές κατηγορίες αλλά και την πιθανή ακύρωση της πώλησης στην οποία προέβη.

Βλέπουμε δηλαδή ότι ο νομοθέτης προβλέπει τόσο ποινικές όσο και αστικές συνέπειες για τη περίπτωση που κάποιος επιχειρεί να προβεί σε καταδολίευση των δανειστών του. Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες  και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις καταδολίευσης δανειστών και αγωγής διάρρηξης τόσο στο ποινικό μέρος όσο και στο αστικό. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε θέμα καταδολίευσης δανειστών ή αγωγής διάρρηξης του συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε στους δικηγόρους μας οι οποίοι θα σας κατατοπίσουν σχετικά και θα σας προστατεύσουν.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που στα Δικαστήρια βρίσκονται κατηγορούμενοι ιατροί ή και νοσηλευτικό προσωπικό ότι με την συμπεριφορά τους είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις επέφεραν βλάβη στην υγεία ενός ατόμου που κλήθηκαν να θεραπεύσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ιατρική αμέλεια που έχει ως συνέπεια την βλάβη της υγείας ή ακόμα και το χάσιμο της ζωής του ασθενούς.

Οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, τόσο ως προς το ποινικό τους σκέλος όσο και ως προς το αστικό δηλαδή την αγωγή αποζημίωσης του ασθενούς ή των συγγενών του είναι υποθέσεις που απαιτούν χειρισμό από δικηγόρο ποινικολόγο εξειδικευμένο σε θέματα ιατρικής αμέλειας που να μπορεί να κατανοήσει και περίπλοκα ιατρικά θέματα.

Η δικηγορική μας εταιρεία «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες» έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και με εταιρίες ιατροτεχνολογικών προιόντων και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξοικείωση και κατανόηση των ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, με μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο, έχει εκπροσωπήσει πολλούς ιατρούς που αντιμετώπισαν κατηγορίες για σωματική βλάβη ή ακόμα και ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής αμέλειας, φαρμακευτικές εταιρίες με ποινικές ευθύνες, καθώς και ασθενείς ή συγγενείς τους με αξιώσεις κατά των προαναφερόμενων, κατέχοντας έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία για να κατανοήσουμε τα ιατρικά θέματα και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Φυσικά, η δικηγορική μας εταιρεία, Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, έχει εκπροσωπήσει και ασθενείς και συγγενείς τους που λόγω κάποιας ιατρικής αμέλειας κατέληξαν ή τους δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή και αναπηρίες ώστε να δικαιωθούν τόσο ηθικά όσο και υλικά.

Ποινική ευθύνη ιατρού για ιατρική αμέλεια, υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση και που η ενέργειά του δεν ήταν σύμφωνη με το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμέλειας.

Σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της αποζημίωσης από ιατρική αμέλεια και ευθύνη παίζει και η τυχόν συνδρομή ζημίας από οικείο πταίσμα δηλαδή από δικό του λάθος

Ο Άρειος Πάγος έκρινε σε μία υπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας του παθόντος, οφείλεται  και σε συνυπαιτιότητά του, καθόσον αυτός αρνήθηκε να υποβληθεί αμέσως σε επανεγχείρησή του, μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία του προκλήθηκε η  σωματική βλάβη, όπως του πρότεινε ο πρώτος των εναγόντων, νευροχειρουργός  που τον εξέτασε με πρωτοβουλία του δεύτερου  των εναγόντων  και διέγνωσε την δυσχερή κατάσταση της υγείας του, άρνηση, που είχε δυσμενείς συνέπειες στην ανάταξη της σωματικής του βλάβης, καθόσον η δεύτερη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε, λόγω της ως άνω αρνήσεώς του και της εμμονής του να τον διαβεβαιώσει ότι με τη νέα επέμβαση θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα της υγείας του, διαβεβαίωση που δεν ήταν σε θέση να του παράσχουν οι θεράποντες ιατροί του, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ωρών και αφού προηγήθηκε  επιστημονικό συμβούλιο , χρόνος που είναι σημαντικός και λειτούργησε σε βάρος της αποκατάστασης της  σωματικής βλάβης, με συνέπεια την ελάχιστη βελτίωση της κινητικότητάς του, ενώ αν η επανεγχείρηση γινόταν αμέσως, κατά τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του σαφώς θα ήταν καλύτερη, οι συνέπειες δε ηπιότερες και η περιουσιακή του ζημία μικρότερη.

Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας λόγω ιατρικής αμέλειας  καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις θανάτου νεογνού. Το τελευταίο συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 303 ΠΚ περί παιδοκτονίας, η οποία μπορεί να διαπραχθεί και κατά τον τοκετό.

Συνεπώς και πριν την ολοκλήρωση του τοκετού αλλά πάντως μετά την έναρξη αυτού υφίσταται «τέκνο», άνθρωπος, οπότε μπορεί να τελεσθεί ανθρωποκτονία.

Με βάση τα παραπάνω ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε  ποινική ευθύνη του ιατρού με την ιδιότητα του μαιευτήρα – γυναικολόγου για ιατρική αμέλεια όταν ο θάνατος του νεογνού προήλθε από περιγεννητική ασφυξία.  Η μη συνεχής και επισταμένη παρακολούθηση της εγκύου και η μη άμεση υποβολή της σε καισαρική τομή όταν η καρδιοτοκογραφική καταγραφή παρουσίασε όψιμες επιβραδύνσεις ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάφαση της ποινικής ευθύνης του ιατρού.

Αν έχετε πέσει θύμα ιατρικής αμέλειας ή αν ήσαστε επαγγελματίας υγείας που έχετε άδικα κατηγορηθεί για ιατρική αμέλεια , ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορεί να σας καθοδηγήσει και με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα που δίνει τον ορισμό της υπεξαίρεσης, όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Ο νόμος διακρίνει περιπτώσεις ως προς το μέγεθος της ποινής αναλόγως της αξίας του πράγματος που υπεξαιρείται. Έτσι, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών στον υπαίτιο, αντιθέτως εάν η υπεξαίρεση έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά από έγκληση του παθόντος, σε κάποιες δε περιπτώσεις μπορεί το δικαστήριο να κρίνει την πράξη ακόμη και ατιμώρητη.

Ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις υπεξαίρεσης. Μάλιστα, έχει χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, στις οποίες δηλαδή η συνολική αξία του πράγματος που υπεξαιρέθηκε υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, οπότε και επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης καθιστώντας το αδίκημα κακούργημα. Στην μακρόχρονη καριέρα του ως Ποινικολόγος, ο Διευθυντής της εταιρείας μας, Στέφανος Οικονόμου, έχει χειριστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπεξαίρεσης, όπως: υπόθεση στην οποία η υπεξαίρεση τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, για τον λόγο ότι πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, περίπτωση στην οποία κατά το νόμο ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Στην υπόθεση αυτή οι πελάτες μας ήταν οι μηνυτές κατά του νομίμου εκπροσώπου διαχειρίστριας εταιρείας των κοινοχρήστων δαπανών πολυκατοικίας, η δράση της οποίας σε βάρος του πελάτη μας στοιχειοθετούσε πλήρως το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε κακουργηματικό βαθμό, εφόσον ενείχε το στοιχείο της κατάχρησης ιδιαίτερης εμπιστοσύνης. Η διαχειρίστρια αυτή εταιρεία ιδιοποιήθηκε υψηλότατα ποσά χρημάτων που περιέρχονταν στην κατοχή της με πρωτοβουλία των πελατών μας στα πλαίσια σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης των θεμάτων της πολυκατοικίας μας, με σκοπό να εξοφλεί τις δαπάνες των κοινοχρήστων. Τα εισπραχθέντα χρηματικά ποσά βρέθηκαν στην κατοχή της μηνυόμενης, η οποία τα ιδιοποιήθηκε κάνοντας κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που επέδειξαν οι πελάτες μας με την ανάθεση σε αυτήν της πλήρους διαχείρισης των θεμάτων της πολυκατοικίας τους, γεγονός που συνιστά επιβαρυντική περίπτωση. Με τις εξειδικευμένες σπουδές του στο ποινικό δίκαιο και την μακρόχρονη εμπειρία του σε ποινικές δίκες, ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να καταδικάσει τον κατηγορούμενο νόμιμο εκπρόσωπο της μηνυόμενης σε κάθειρξη, αποδεικνύοντας ότι υπήρχε παράνομη ιδιοποίηση των χρημάτων και δόλια προαίρεση του δράστη.

Σε άλλη περίπτωση αθωώθηκε πελάτης μας που κατηγορήθηκε ότι ιδιοποιήθηκε χρήματα λόγω της ιδιότητάς του ως συνδιαχειριστής προσωπικής εταιρείας, δεδομένου ότι καταφέραμε να αποδείξουμε ότι δεν πληρούται ούτε η αντικειμενική αλλά ούτε και η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της υπεξαίρεσης και ουδέν σκοπό είχε ο κατηγορούμενος να λάβει τα χρήματα προς ίδιον όφελος. Και για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, η βαθιά γνώση του ποινικού δικαίου και η εμπειρία στο ακροατήριο ενός ποινικολόγου δικηγόρου βοηθούν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης για τον πελάτη μας, είτε αυτός είναι κατηγορούμενος είτε μηνυτής και πολιτικώς ενάγων, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν.