ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΥΦΑΙΡΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα που δίνει τον ορισμό της υπεξαίρεσης, όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή. Ο νόμος διακρίνει περιπτώσεις ως προς το μέγεθος της ποινής αναλόγως της αξίας του πράγματος που υπεξαιρείται. Έτσι, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή στον υπαίτιο, αντιθέτως εάν η υπεξαίρεση έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με παροχή κοινωφελούς εργασίας. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά από έγκληση του παθόντος, σε κάποιες δε περιπτώσεις μπορεί το δικαστήριο να κρίνει την πράξη ακόμη και ατιμώρητη.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις υπεξαίρεσης. Μάλιστα, έχει χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, στις οποίες δηλαδή η συνολική αξία του πράγματος που υπεξαιρέθηκε υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, οπότε και επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης καθιστώντας το αδίκημα κακούργημα.

Στην μακρόχρονη καριέρα του ως δικηγόρος ποινικολόγος, ο Διαχειριστής εταίρος της εταιρείας μας, Στέφανος Οικονόμου, έχει χειριστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπεξαίρεσης, όπως: υπόθεση στην οποία η υπεξαίρεση τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, για τον λόγο ότι πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, περίπτωση στην οποία κατά το νόμο ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή.

Στην υπόθεση αυτή οι πελάτες μας ήταν οι μηνυτές κατά του νομίμου εκπροσώπου διαχειρίστριας εταιρείας των κοινοχρήστων δαπανών πολυκατοικίας, η δράση της οποίας σε βάρος του πελάτη μας στοιχειοθετούσε πλήρως το αδίκημα της υπεξαίρεσης σε κακουργηματικό βαθμό, εφόσον ενείχε το στοιχείο της αξίας αντικειμένου που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ. Η διαχειρίστρια αυτή εταιρεία ιδιοποιήθηκε υψηλότατα ποσά χρημάτων που περιέρχονταν στην κατοχή της με πρωτοβουλία των πελατών μας στα πλαίσια σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης των θεμάτων της πολυκατοικίας μας, με σκοπό να εξοφλεί τις δαπάνες των κοινοχρήστων. Τα εισπραχθέντα χρηματικά ποσά βρέθηκαν στην κατοχή της μηνυόμενης, η οποία τα ιδιοποιήθηκε κάνοντας κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που επέδειξαν οι πελάτες μας με την ανάθεση σε αυτήν της πλήρους διαχείρισης των θεμάτων της πολυκατοικίας τους, γεγονός που συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.

Με τις εξειδικευμένες σπουδές του στο ποινικό δίκαιο και την μακρόχρονη εμπειρία του σε ποινικές δίκες, ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να καταδικάσει τον κατηγορούμενο για υπεξαίρεση νόμιμο εκπρόσωπο της μηνυόμενης σε κάθειρξη, αποδεικνύοντας ότι υπήρχε παράνομη ιδιοποίηση των χρημάτων και δόλια προαίρεση του δράστη.

Σε άλλη περίπτωση αθωώθηκε πελάτης μας που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση ότι ιδιοποιήθηκε χρήματα λόγω της ιδιότητάς του ως συνδιαχειριστής προσωπικής εταιρείας, δεδομένου ότι καταφέραμε να αποδείξουμε ότι δεν πληρούται ούτε η αντικειμενική αλλά ούτε και η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της υπεξαίρεσης και ουδένα σκοπό είχε ο κατηγορούμενος να λάβει τα χρήματα προς ίδιον όφελος.

Το αδίκημα της υπεξαίρεσης τελείται υπό όρους και μεταξύ συζύγων ( οπότε πρόκειται για υφαίρεση ) όταν ο ένας σύζυγος κάνει αναλήψεις από κοινό λογαριασμό που τα χρήματα ανήκουν στον άλλο σύζυγο.

Για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, η βαθιά γνώση του ποινικού δικαίου και η εμπειρία στο ακροατήριο ενός ποινικολόγου δικηγόρου βοηθούν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης για τον πελάτη μας, είτε αυτός είναι κατηγορούμενος είτε μηνυτής και πολιτικώς ενάγων, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν.

Αν σας απασχολεί τέτοια  περίπτωση, οι δικηγόροι της  της Δικηγορικής μας Εταιρείας και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορούν να σας καθοδηγήσουν και υπερασπιστούν με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής.