Το πλημμέλημα στο ποινικό δίκαιο

Το έγκλημα είναι μια πράξη παράνομη και άδικη που καταλογίζεται στο δράστη της και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Ο νόμος προβλέπει την τέλεση εγκλήματος και με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Η μη παρεμπόδιση εγκληματικού αποτελέσματος τιμωρείται όπως ή πρόκλησή του, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για να αποτραπεί.

Τα εγκλήματα διακρίνονται σε :α)κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη (5 έως 20 χρόνια) β)πλημμελήματα που τιμωρούνται με χρηματική ποινή (από 150 έως 15.000 ευρώ), ή με φυλάκιση (10 ημέρες έως 5 χρόνια) και γ)πταίσματα που τιμωρούνται με πρόστιμο (από 29 έως 590 ευρώ) ή κράτηση (1 ημέρα έως 1 μήνα).

Τα πλημμελήματα εκδικάζονται ενώπιον του Πλημμελειοδικείου. Τα πλημμελήματα που τιμωρούνται από το νόμο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, που αποτελείται από έναν (ή μία) Πρόεδρο Πρωτοδικών ή από έναν Πρωτοδίκη. Τα υπόλοιπα πλημμελήματα δικάζονται από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που αποτελείται από έναν (ή μία) Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες. Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη, καθώς ο νομοθέτης έχει εισαγάγει μια σειρά εξαιρέσεων και βαρύτερα πλημμελήματα τα έχει υπαγάγει για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας στην αρμοδιότητα του μονομελούς, ενώ ελαφρύτερα λόγω σπουδαιότητας στην αρμοδιότητα του τριμελούς. Κατ’ έφεση (σε δεύτερο βαθμό) εκδικάζονται τα μεν του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, τα δε του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ενώπιον του (Τριμελούς) Εφετείου Πλημμελημάτων.

Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από 5 έτη. Η παραγραφή ξεκινά από την τέλεση του αδικήματος, αλλά αναστέλλεται (δηλ. παρατείνεται) για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδίκη και συγκεκριμένα 3 χρόνια για τα πλημμελήματα.

Εγκλήματα όπως η ψευδορκία, η συκοφαντική δυσφήμηση, η παραβίαση δικαστικής απόφασης, διάφορες σωματικές βλάβες αλλά ακόμα και κάποιες πλαστογραφίες, απάτες και υπεξαιρέσεις(εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλλει ο νόμος για της πλημμεληματική τους μορφή) καθώς και πλήθος άλλων αδικημάτων εντάσσονται στην ευρεία κατηγορία των πλημμελημάτων.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει χειριστεί πολλές περιπτώσεις πλημμελημάτων και ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στο ποινικό δίκαιο. Η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο στο ποινικό δίκαιο δικηγόρο-Ποινικολόγο είναι επιτακτική, καθότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ακροατήριο.