ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου είναι ποινικολόγος με μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο και την εγκληματολογία και κατά τη διάρκεια τις καριέρας του έχει χειριστεί πολλές ποινικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με σωματικές βλάβες.

Τις σωματικές βλάβες, ήτοι τα εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο διακρίνει σε τέσσερα είδη:1) την απλή σωματική βλάβη (αρ. 308 ΠΚ), 2) την επικίνδυνη σωματική βλάβη (αρ. 309 ΠΚ), 3) την βαριά σωματική βλάβη (αρ. 310 ΠΚ), 4) την θανατηφόρα σωματική βλάβη (αρ. 311 ΠΚ). Όλες οι ανωτέρω σωματικές βλάβες τιμωρούνται όταν τελούνται εκ δόλου, αδιακρίτως του είδους αυτού.

Την εξ αμελείας τελούμενη σωματική βλάβη, το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο τιμωρεί στο άρθρο 314 ΠΚ αδιακρίτως του είδους αυτής, είτε δηλαδή αυτή είναι απλή ή επικίνδυνη ή βαριά.

Ο χαρακτηρισμός μιας σωματικής βλάβης ως απλή σωματική βλάβη (άρθρο 308 παρ. 1 ΠΚ), επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθ. 309 ΠΚ), βαριά σωματική βλάβη (άρθ. 310 παρ. 1 ΠΚ), θανατηφόρα βλάβη (άρθρο 311 ΠΚ), έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαμορφώνει την επαπειλούμενη ποινή.

Συγκεκριμένα, όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του (απλή σωματική βλάβη) τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη αυτή τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη (επικίνδυνη σωματική βλάβη), επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία (3) έτη. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και αν επιδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης, τιμωρείται με κάθειρξη. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αναπηρία ή μόνιμη παραμόρφωση ή αν τον εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του. Τέλος, αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος (θανατηφόρα σωματική βλάβη), επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει υποθέσεις όλων των ειδών σωματικής βλάβης και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Σύμφωνα με τη θεωρία, ανάμεσα στην πράξη του δράστη και την σωματική βλάβη πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Εάν η σωματική κάκωση ή η βλάβη της υγείας που προκλήθηκε δεν έχει ως άμεση γενεσιουργό αιτία τη συμπεριφορά του δράστη, αλλά άλλη άσχετη αιτία, τότε ο δράστης που δεν επέφερε αιτιακά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και κατά συνέπια δεν μπορεί να τιμωρηθεί για τετελεσμένο έγκλημα, αλλά μόνο για απόπειρα αυτού, εφόσον φυσικά συντρέχουν τα στοιχεία της απόπειρας.

Το αδίκημα της σωματικής βλάβης διαπράττεται πολλές φορές στα πλαίσια υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Δυστυχώς, παρατηρείται πολλές φορές ότι κατά τη διάρκεια ενός συζυγικού καυγά κάποιος από τους συζύγους σπρώχνει ή χτυπάει τον άλλο με αποτέλεσμα τη σωματική του βλάβη. Οι δικηγόροι του γραφείου μας λόγω και της ιδιαίτερης εμπειρίας τους στον τομέα του οικογενειακού δικαίου έχουν χειριστεί πάρα πολλές περιπτώσεις σωματικής βλάβης μεταξύ συζύγων ή άλλων συγγενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράστες παραπέμπονται συνήθως με τις διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας που είναι αυστηρότερες από τις διατάξεις περί σωματικής βλάβης.

Άλλο συχνό φαινόμενο όπου συναντάμε σωματικές βλάβες είναι τα τροχαία ατυχήματα. Ο νόμος προβλέπει αποζημίωση των παθόντων τόσο για τις υλικές και σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από το τροχαίο, όσο και για την ηθική βλάβη που προκλήθηκε.  Η αποζημίωση πρέπει να καλύπτει, να αποζημιώνει οτιδήποτε ξόδεψε ή στερήθηκε ή χρειάζεται ο τραυματίας εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος. «Οτιδήποτε ξόδεψε» σημαίνει αποζημίωση για κάθε δαπάνη του τραυματία, μικρή ή μεγάλη, για ιατρικές αμοιβές, αποκλειστικές νοσοκόμες, δαπάνες νοσηλείας, φαρμακευτικές δαπάνες, δαπάνες φυσιοθεραπείας, ταξί για τις αναγκαίες μετακινήσεις του, αγορά νέου κράνους ή ρούχων ή κινητού που καταστράφηκε κλπ.   «Οτιδήποτε στερήθηκε ο τραυματίας » σημαίνει αποζημίωση για τα έσοδα και τα εισοδήματα που έχασε ο τραυματίας κατά το διάστημα της αποθεραπείας του καθώς και αποζημίωση της ηθικής βλάβης του τραυματία επειδή εξ αιτίας του τραυματισμού ταλαιπωρήθηκε και στερήθηκε τις κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες του κατά ίδιο χρονικό διάστημα. «Οτιδήποτε χρειάζεται» ο τραυματίας σημαίνει αποζημίωση του τραυματία για την περιποίηση και τη φροντίδα που χρειάστηκε να λάβει από τους οικείους του χωρίς να καταβάλει κάποια δαπάνη και τυχόν δαπάνη μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης π.χ για αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης ή για αισθητικούς λόγους (πλαστική χειρουργική επέμβαση)

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις σωματικής βλάβης είτε αυτή είναι απλή ή επικίνδυνη ή βαριά και από κάθε αιτία που μπορεί αυτή να προέρχεται (τροχαία, χειρουργικές εγχειρήσεις, οικογενειακή βία κτλ.). Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής μας εταιρίας έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στο ποινικό δίκαιο. Η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο στο ποινικό δίκαιο δικηγόρο-Ποινικολόγο είναι επιτακτική, καθότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ακροατήριο.