ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας έχουν κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια από τον ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή άλλες φορές δίκαια και άλλες φορές άδικα. Ο όρος ρευματοκλοπή που έχει επικρατήσει σήμερα συνίσταται στην κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και αποτελεί ποινικό αδίκημα και μάλιστα από αυτά που χρήζουν ιδιαίτερο χειρισμό από έναν έμπειρο ποινικολόγο.

Σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, «κλοπή είναι η αφαίρεση, από την κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης». Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του ισχύοντος Ποινικού μας Κώδικα, «κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική και κάθε άλλη άλλης μορφής ενέργεια».

Πράγματι, στις μέρες μας όλο και περισσότερο ακούμε για το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, καθώς οποιαδήποτε επέμβαση στον μετρητή του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος αφήνει ίχνη, παράλληλα δε η ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει μία αυτόματη μηχανογραφική εφαρμογή μέσω της οποίας εύκολα μπορεί να εντοπίσει τις αδικαιολόγητες μειώσεις καταναλώσεων και διενεργεί άμεσα ελέγχους στους αντίστοιχους μετρητές. Το φαινόμενο έχει αναπτυχθεί ραγδαία τον τελευταίο καιρό, καθότι επί πολλά έτη ο ΔΕΔΔΗΕ, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εντοπίσει τα περιστατικά ρευματοκλοπών, για λόγους που δεν γνωρίζουμε αμελούσε να το πράξει. Αποτέλεσμα αυτής της αμέλειας του ΔΕΔΔΗΕ είναι να έχουν έρθει οι δικηγόροι-ποινικολόγοι του γραφείου μας αντιμέτωποι με περιπτώσεις όπου κατηγορούνται καταναλωτές ότι τελούν ρευματοκλοπή για πάνω από 10 έτη.

Η ρευματοκλοπή, ως ποινικά κολάσιμη πράξη, τελείται με διάφορους τρόπους, συνηθέστεροι εξ αυτών είναι: 1) η δόλια επέμβαση στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να δείχνει αλλοιωμένη κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από την πραγματική, 2) η παράκαμψη του μετρητή με απευθείας σύνδεση της γραμμής με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης και 3) η αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή που δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή (π.χ. η περίπτωση που ο προηγούμενος ενοικιαστής διέκοψε την ηλεκτροδότηση με την αποχώρησή του από το ακίνητο).

Οι δικηγόροι του γραφείου μας σας συμβουλεύουν τα κάτωθι σχετικά με το θέμα της ρευματοκλοπής:

1) Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πρέπει να παραχωρούν τη χρήση των ακινήτων τους, προτού οι νέοι ενοικιαστές συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφέρουν την παροχή επ’ ονόματί τους, καθώς με βάση το συμβόλαιο παροχής ρεύματος που έχουν υπογράψει με τον προμηθευτή τους, φέρουν ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επέμβαση στον μετρητή τους.

2) Αν διαπιστωθεί ρευματοκλοπή, ελέγχονται αναδρομικά σε βάθος πέντε (5) χρόνων όλες οι καταναλώσεις που δεν καταγράφηκαν και συνυπολογίζονται αθροιστικά στην ποινή που θα επιβληθεί.

Ως προς την ποινή που επισύρει μία τέτοια πράξη, η ρευματοκλοπή τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού μας Κώδικα ως κλοπή της ενέργειας του ηλεκτρισμού με ποινή φυλάκισης και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

Οι δικηγόροι μας έχουν χειριστεί πλείστες υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε περίπτωση που σας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν με ευθύνη και συνέπεια την εκπροσώπησή σας ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου.

Η ρευματοκλοπή τιμωρείται ωστόσο και με διοικητικό πρόστιμο που υπολογίζεται για την περίοδο στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης, το δε πρόστιμο επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται παραπάνω σε σχέση με τις κανονικές, ενώ επιπλέον ο υπαίτιος θα χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής.

Πότε πρέπει να κινητοποιηθείτε και να επισκεφθείτε δικηγόρο:

Όταν σας κοινοποιηθεί το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….», πρέπει να αντιδράσετε άμεσα νομικά, ως εξής:

Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην υποβολή μήνυσης, που συνεπάγεται την κίνηση ποινικής δίωξης σε βάρος σας, η οποία συνεχίζεται ανεξάρτητα και δεν διακόπτεται από την τυχόν ταυτόχρονη πληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας. Η ποινική διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: Μετά την υποβολή της μηνύσεως, ο υπαίτιος καλείται στο Αστυνομικό τμήμα ή στον Πταισματοδίκη της περιοχής κατοικίας του: α) για την παροχή εξηγήσεων (πριν την απόδοση της κατηγορίας), οι οποίες μπορεί να είναι είτε προφορικές, είτε έγγραφες, β) για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος (μετά την απόδοση της κατηγορίας). Στο στάδιο αυτό κρίνεται καίριο να επισημανθεί ότι καθίσταται κρίσιμης σημασίας να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο-ποινικολόγο, διότι όλες οι τυχόν εξηγήσεις που θα παρασχεθούν πριν την απόδοση της κατηγορίας στο πρόσωπό σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος σας στο δικαστήριο. Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, που ονομάζεται αστυνομική προανάκριση, σας  κοινοποιείται το κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο σας γνωστοποιείται και η ημερομηνία εκδίκασης της ποινικής κατηγορίας για την τέλεση του αδικήματος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται, ότι είναι καθοριστικής σημασίας η λήψη νομικών συμβουλών από ειδικευμένο δικηγόρο ποινικού δικαίου, ήδη από την πρώτη στιγμή της κοινοποίησης του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ περί διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, προκειμένου να ενημερωθείτε τόσο περί της αστικής, όσο και επί της ποινικής διαδικασίας, των πραγματικών συνεπειών και νομικών κινδύνων, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης στα πλαίσια της δικής σας υπόθεσης.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι τρόποι αντιμετώπισης και η υπερασπιστική γραμμή επί της ποινικής διαδικασίας, ποικίλλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης και σε συνδυασμό με τις εκάστοτε επιλογές του εντολέα μας, και επηρεάζουν ή ακόμα και καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της αστικής υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, μόλις λάβετε το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, δέον όπως απευθυνθείτε άμεσα σε δικηγόρο του γραφείου μας, προκειμένου να καθορίσετε από κοινού μαζί του την υπερασπιστική σας γραμμή και μόλις κληθείτε στο αστυνομικό τμήμα ή στο Πταισματοδικείο, να υποβάλλετε εγγράφως (και όχι προφορικώς) «Έγγραφες Εξηγήσεις» ή «Απολογητικό Υπόμνημα», κάνοντας χρήση της δυνατότητας που σας παρέχει ο νόμος, να αποφύγετε την διαδικασία της προφορικής εξέτασης και την παροχή απαντήσεων επί απρόσμενων ερωτημάτων εκ μέρους της Αστυνομίας ή του Πταισματοδίκη.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι σε πλείστες περιπτώσεις, αναζητείται η σύμπραξη συνεργών ή ονόματα τεχνικών, στους οποίους ανετέθη και επ’ αμοιβή προέβησαν για λογαριασμό του χρήστη σε παραβίαση της μετρητικής διάταξης, περιπτώσεις που επιβαρύνουν την θέση του χρήστη της παροχής, αφενός μεν επαυξάνοντας τις κατηγορίες και αφετέρου περιορίζοντας τις επιλογές της υπερασπιστικής γραμμής.

Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε ποινική δίωξη από μήνυση του ΔΕΔΔΗΕ ή διοικητικό πρόστιμο για ρευματοκλοπή, οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας παράσχουν ενημέρωση, πλήρη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση από τους πλέον ειδικούς και καταρτισμένους επί του θέματος νομικούς μας.