ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με πρόθεση ή σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή. Δυστυχώς, πολλές φορές οι υπάλληλοι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν αρέσουν σε κάποιον πολίτη, ο οποίος προσπαθώντας να ασκήσει πίεση, προβαίνει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος ή και άλλα τυχόν αδικήματα. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν πράγματι υπάλληλοι οι οποίοι, προκειμένου να προσπορίσουν όφελος στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους και προβαίνουν σε ενέργειες παράνομες, που βλάπτουν τα συμφέροντα κάποιου πολίτη.

Ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί υποθέσεις παράβασης καθήκοντος ή και απιστίας που πελάτες του ήταν υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, αλλά έχει προβεί και για λογαριασμό πελατών του σε άσκηση μήνυσης κατά δημόσιων υπαλλήλων, επειδή αυτοί παρέβησαν τα καθήκοντά τους.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις παράβασης καθήκοντος ή και απιστίας του ποινικολόγου Στέφανου Οικονόμου ήταν η υπεράσπιση δημοσίων υπάλληλων και συγκεκριμένα διευθυντή Δ.Ο.Υ. και υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., σε δίωξη εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος, επειδή προέβησαν σε υπογραφή επιστροφών Φ.Π.Α., οι οποίες είχαν εκδοθεί παράνομα από άλλον υπάλληλο. Ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να τους αθωώσει από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και απιστίας αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους ο έλεγχος αυτών των επιστροφών και σε κάθε περίπτωση δεν γνώριζαν το παράνομο των επιστροφών αυτών.

Επίσης, άλλη χαρακτηριστική υπόθεση παράβασης καθήκοντος και απιστίας που χειρίστηκε ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου ήταν η υπεράσπιση υπαλλήλου Δήμου, ο οποίος ως μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού, απέρριψε κάποιον διαγωνιζόμενο για ελλιπή πιστοποιητικά και ελλιπείς προδιαγραφές των προϊόντων του και αυτός τον μήνυσε για παράβαση καθήκοντος.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί και υποθέσεις παράβασης καθήκοντος που υπέβαλε έγκληση για λογαριασμό του πελάτη του κατά δημόσιου υπαλλήλου-Διευθυντή Πολεοδομίας, ο οποίος αρνήθηκε να εκδώσει πολεοδομική έγκριση, την οποία πελάτης του γραφείου μας δικαιούτο. Επίσης, έχει υποβάλλει μηνύσεις κατά Δημάρχων για παράβαση καθήκοντος, οι οποίοι αρνήθηκαν να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούσαν πελάτες του.

Η υπεράσπιση υποθέσεων παράβασης καθήκοντος απαιτεί ποινικές γνώσεις και εμπειρία που διαθέτουν μόνο δικηγόροι που είναι ποινικολόγοι. Αν σας απασχολεί τέτοια  περίπτωση παράβασης καθήκοντος ή απιστίας, οι δικηγόροι της Δικηγορικής μας Εταιρείας και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορούν να σας καθοδηγήσουν και υπερασπιστούν με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής-υποστήριξης της κατηγορίας.