ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η καταδολίευση δανειστών προβλέπεται στο άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα και με απλά λόγια υπάρχει όταν κάποιος οφειλέτης προβαίνει σε πώληση της περιουσίας του ή την κρύβει ή την επιβαρύνει τεχνητά με κάποιον τρόπο ώστε να μην μπορέσει ο δανειστής του να ικανοποιήσει την απαίτησή του.

Η καταδολίευση δανειστών είναι πλημμέλημα και επισύρει ποινή φυλάκισης έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, εκτός αν η περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε στον δανειστή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, οπότε ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων απαιτεί έναν εξειδικευμένο δικηγόρο ποινικολόγο, καθότι ο νόμος παρέχει ορισμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για τον υπαίτιο της καταδολίευσης δανειστών, εφόσον προβεί αυτοβούλως στην ικανοποίηση (έστω και μερική) του παθόντος. Ειδικότερα προβλέπεται:

  • η μη άσκηση ποινικής δίωξης και η αρχειοθέτηση της υπόθεσης, αν ο δράστης (οφειλέτης ή τρίτος που δρα υπέρ αυτού) μέχρι την άσκηση ποινικής δίωξης ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωθέντα δανειστή, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας,
  • η εξάλειψη του αξιοποίνου, αν ο δράστης (οφειλέτης ή τρίτος που δρα υπέρ αυτού) με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρμόδιες αρχές ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωθέντα δανειστή,
  • η απαλλαγή από την ποινή, αν ο δράστης (οφειλέτης ή τρίτος που δρα υπέρ αυτού) μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ικανοποιήσει εντελώς το ζημιωθέντα δανειστή, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας.

Οι ποινικολόγοι του γραφείου μας, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές υποθέσεις καταδολίευσης δανειστών που κάποιος οφειλέτης έχει δημιουργήσει ψεύτικα βάρη στην περιουσία του, με εικονικά δάνεια και εικονικές προσημειώσεις ή μεταβιβάζοντας τα ακίνητά του ή τις μετοχές του ή τα αυτοκίνητά του σε κάποιο συγγενικό ή τρίτο πρόσωπο ώστε να αποφύγουν την πληρωμή των οφειλομένων.

Πολλές περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών που έχουν χειριστεί οι δικηγόροι ποινικολόγοι του γραφείου μας ξεκίνησαν από το ότι κάποιος δανειολήπτης τράπεζας πούλησε ένα ακίνητο του με αποτέλεσμα η τράπεζα να μην μπορεί να εισπράξει το δάνειο. Προ της οικονομικής κρίσης οι τράπεζες έδιναν αφειδώς και πολλές φορές ανέλεγκτα στεγαστικά δάνεια και ως εκ τούτου πολλοί συμπολίτες μας απέκτησαν ακίνητα για τα οποία όμως όφειλαν στην τράπεζα την αποπληρωμή των δανείων τους. Με την μείωση όμως των τιμών των ακινήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης και την οικονομική στενότητα, πολλοί δανειολήπτες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να μη μπορούν ή και να μη τους συμφέρει να αποπληρώσουν το δάνειο. Όταν οι τράπεζες άρχισαν να κινούνται εναντίον των ακινήτων με κατασχέσεις και άλλα διωκτικά μέσα, πολλοί αποπειράθηκαν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε συγγενικά και μη πρόσωπα προκειμένου να τα γλυτώσουν από τη κατάσχεση της τράπεζας. Φυσικά και πάρα πολλοί μεταβίβασαν τα ακίνητα τα χωρίς την πρόθεση να τα γλυτώσουν από τις τράπεζες απλώς και μόνο γιατί ήθελαν να τα πουλήσουν. Οι τράπεζες οι οποίες ανέλεγκτα έδιναν επί σειρά ετών δάνεια έχουν αρχίσει πλέον και προβαίνουν σε αμφισβήτηση κάθε μεταβίβασης ακινήτου που έχει κάνει κάθε δανειολήπτης ανεξαρτήτως του αν είχε πρόθεση να βλάψει τη τράπεζα ή όχι και θεωρούν ότι υποκρύπτεται καταδολίευση δανειστών. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται εκτεθειμένοι και καλόπιστοι τρίτοι οι οποίοι αγόρασαν τα ακίνητα τα από κάποιον που είχε μια οφειλή στην τράπεζα και αυτός δεν την αποπλήρωσε.

Άλλες περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών που έχουν χειριστεί οι ποινικολόγοι του γραφείου μας είναι μεταξύ ιδιωτών, όπου ο δράστης εν όψει μιας δικαστικής διαμάχης και υπό τον φόβο ότι η απόφαση του δικαστηρίου ενδέχεται να τον υποχρεώσει να αποζημιώσει τον ενάγοντα, μεταβιβάζει την ακίνητη περιουσία του σε κάποιο τρίτο φιλικό ή συγγενικό του πρόσωπο. Οι περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά συνηθισμένες, δεδομένου ότι και η έκδοση των αποφάσεων των αστικών δικαστηρίων είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα.

Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με μία τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προστατευτείτε και να μην απωλέσετε την αξίωσή σας, καθότι το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών έχει αστική και ποινική διάσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 939 του ΑΚ «οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κατά τους όρους των επόμενων άρθρων τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους.». Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της καταδολίευσης δανειστών ο εμπλεκόμενος θα έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις ποινικές κατηγορίες αλλά και την πιθανή ακύρωση της πώλησης στην οποία προέβη.

Βλέπουμε δηλαδή ότι ο νομοθέτης προβλέπει τόσο ποινικές όσο και αστικές συνέπειες για τη περίπτωση που κάποιος επιχειρεί να προβεί σε καταδολίευση των δανειστών του. Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες  και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις καταδολίευσης δανειστών και αγωγής διάρρηξης τόσο στο ποινικό μέρος όσο και στο αστικό. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε θέμα καταδολίευσης δανειστών ή αγωγής διάρρηξης του συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε στους δικηγόρους μας οι οποίοι θα σας κατατοπίσουν σχετικά και θα σας προστατεύσουν.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.