ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως ο βιασμός, η ασέλγεια κατά ανηλίκων κλπ είναι πολύ πιο συχνά από όσο θα νόμιζε κανείς. Εκτός από τις περιπτώσεις που απασχολούν κατά καιρούς τις εφημερίδες υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή που δεν παίρνουν δημοσιότητα και πολλές φορές δεν καταγγέλλονται καν επειδή το θύμα ντρέπεται και φοβάται τον στιγματισμό.

Συχνές δε είναι οι περιπτώσεις που τα αδικήματα αυτά ( ασέλγεια ανηλίκων, βιασμός κλπ ) διαπράττονται κατά ανηλίκων οπότε ο νομοθέτης είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Συγκεκριμένα στο άρθρο 339 του Νέου Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιτλοφορείται «γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους», προβλέπονται τα ακόλουθα:

«1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α΄, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

  1. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
    3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.».

Όπως βλέπουμε η ηλικία του θύματος παίζει μεγάλο ρόλο στην ποινική αντιμετώπιση του δράστη. Αν το θύμα είναι κάτω των 15 ετών τότε το αδίκημα της ασέλγειας κατά ανηλίκου είναι κακούργημα. Αν το θύμα είναι άνω τότε το αδίκημα της ασέλγειας κατά ανηλίκου είναι πλημμέλημα.

Ως γενετήσιες πράξεις που τιμωρούνται δεν εννοείται η πλήρης σεξουαλική πράξη ( συνουσία ) αλλά και πράξεις όπως θωπείες στα γεννητικά όργανα, αυνανισμός κλπ.

Παρότι η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η περίπτωση που ο ανήλικος ντρέπεται να καταγγείλει τις ασελγείς πράξεις, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που ένας ανήλικος <<υπερβάλλει>> στα όσα καταγγέλλει ή έχει παρερμηνεύσει τις κινήσεις του <<δράστη>> ή σε περίπτωση εφήβων προβαίνει στην καταγγελία για λόγους εκδίκησης.

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος των γενετήσιων πράξεων ( ασέλγεια ) με ανήλικο ή ενώπιον του,  απαιτεί εύρεση δικηγόρου ποινικολόγου με γνώση και εμπειρία στον χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων  καθώς το αδίκημα της ασέλγειας ανηλίκου και των γενετήσιων πράξεων κατά ανηλίκου χρήζει κάθε φορά διαφορετικής και ειδικής αντιμετώπισης. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Ενδεικτικά, δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων, ενώ δεν εξαιρείται ο σύζυγος ή ο μόνιμος σύντροφος του ανηλίκου. Δεν ενδιαφέρει, εν προκειμένω, αν το θύμα είχε ήδη στο παρελθόν σεξουαλικές εμπειρίες.

Θεμελιώδες στοιχείο προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα  των γενετήσιων πράξεων ( ασέλγεια ) με ανήλικο ή ενώπιον του, είναι η γενετήσια ή ασελγής πράξη η οποία ενεργείται προς, ή τελείται από τον ανήλικο ή, τέλος, αυτός παρίσταται κατά την τέλεσή της.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να τελεσθεί το έγκλημα της αποπλάνησης παιδιών: α) Ο πρώτος τρόπος συνίσταται στην ενέργεια ασελγούς πράξης με πρόσωπο νεότερο των 15 ετών. β) Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει την παραπλάνηση αυτού του ανηλίκου, ώστε, είτε να γίνει αυτός ο «δράστης» της ασελγούς πράξης, είτε να υποστεί ο ίδιος ο ανήλικος την ασελγή πράξη από κάποιον άλλον τρίτο. γ) Ο τρίτος δε τρόπος συνίσταται στην εξώθηση ανηλίκου που δε συμπλήρωσε τα 15 έτη, στο να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν.

Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, είναι απαραίτητη η επαφή με το σώμα του ανηλίκου. Η «ενέργεια» του δράστη δεν απαιτεί την άσκηση βίας ή, οπωσδήποτε, τον εξαναγκασμό του ανηλίκου. Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία,  η γενετήσια ή ασελγής πράξη μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τη συναίνεση, πρωτοβουλία ή και πρόκληση του ανηλίκου.

Όσον αφορά τον δεύτερο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, η πραγμάτωσή του συντελείται μέσω της παραπλάνησης, ήτοι, με πειθώ, υποσχέσεις, δώρα ή άλλες παροχές προς τον ανήλικο, αλλά ακόμα και με απειλές ή εκφοβισμό. Το έγκλημα σε αυτή του τη μορφή πραγματώνεται όταν ενεργήσει ο ανήλικος ασελγή πράξη, είτε στον ίδιο τον εαυτό του (π.χ. αυνανισμός), είτε σε κάποιον τρίτο (εκτός του παραπλανούντα) και είτε όταν το υποστεί από κάποιον τρίτο, κατόπιν υποδείξεως του παραπλανούντα.

Όσον αφορά τον τρίτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, έχει κριθεί από τη νομολογία ότι και μόνη η παρουσία και παρακολούθηση ασελγών πράξεων χωρίς συμμετοχή σε αυτές μπορεί να διαταράξει τον ψυχικό κόσμο του ανηλίκου και να βλάψει την σεξουαλική του ανάπτυξη. Σε αυτή τη περίπτωση, ο νομοθέτης τιμωρεί τον δράστη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Αν σας απασχολεί τέτοια  περίπτωση , οι δικηγόροι της  της Δικηγορικής μας Εταιρείας και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορούν να σας καθοδηγήσουν και υπερασπιστούν με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής. Άλλωστε, η αντιμετώπιση του εγκλήματος αυτού, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, απαιτεί ποινικολόγους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.