ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που στα Δικαστήρια βρίσκονται κατηγορούμενοι ιατροί ή και νοσηλευτικό προσωπικό ότι με την συμπεριφορά τους είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις επέφεραν βλάβη στην υγεία ενός ατόμου που κλήθηκαν να θεραπεύσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ιατρική αμέλεια που έχει ως συνέπεια την βλάβη της υγείας ή ακόμα και το χάσιμο της ζωής του ασθενούς.

Οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, τόσο ως προς το ποινικό τους σκέλος όσο και ως προς το αστικό, δηλαδή την αγωγή αποζημίωσης του ασθενούς ή των συγγενών του, είναι υποθέσεις που απαιτούν χειρισμό από δικηγόρο ποινικολόγο εξειδικευμένο σε θέματα ιατρικής αμέλειας που να μπορεί να κατανοήσει και περίπλοκα ιατρικά θέματα.

Η δικηγορική μας εταιρεία «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες» έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και με εταιρίες ιατροτεχνολογικών προιόντων και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξοικείωση και κατανόηση των ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, με μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο, έχει εκπροσωπήσει πολλούς ιατρούς που αντιμετώπισαν κατηγορίες για σωματική βλάβη ή ακόμα και ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής αμέλειας, φαρμακευτικές εταιρίες με ποινικές ευθύνες, καθώς και ασθενείς ή συγγενείς τους με αξιώσεις κατά των προαναφερόμενων, κατέχοντας έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία για να κατανοήσουμε τα ιατρικά θέματα και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Φυσικά, η δικηγορική μας εταιρεία, Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, έχει εκπροσωπήσει και ασθενείς και συγγενείς τους που λόγω κάποιας ιατρικής αμέλειας κατέληξαν ή τους δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή και αναπηρίες ώστε να δικαιωθούν τόσο ηθικά όσο και υλικά.

Ποινική ευθύνη ιατρού για ιατρική αμέλεια, υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση και που η ενέργειά του δεν ήταν σύμφωνη με το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμέλειας.

Σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της αποζημίωσης από ιατρική αμέλεια και ευθύνη παίζει και η τυχόν συνδρομή ζημίας από οικείο πταίσμα δηλαδή από δικό του λάθος.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε σε μία υπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας του παθόντος, οφείλεται και σε συνυπαιτιότητά του, καθόσον αυτός αρνήθηκε να υποβληθεί αμέσως σε επανεγχείρησή του, μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία του προκλήθηκε η  σωματική βλάβη, όπως του πρότεινε ο πρώτος των εναγόντων, νευροχειρουργός  που τον εξέτασε με πρωτοβουλία του δεύτερου  των εναγόντων  και διέγνωσε την δυσχερή κατάσταση της υγείας του, άρνηση, που είχε δυσμενείς συνέπειες στην ανάταξη της σωματικής του βλάβης, καθόσον η δεύτερη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε, λόγω της ως άνω αρνήσεώς του και της εμμονής του να τον διαβεβαιώσει ότι με τη νέα επέμβαση θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα της υγείας του, διαβεβαίωση που δεν ήταν σε θέση να του παράσχουν οι θεράποντες ιατροί του, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ωρών και αφού προηγήθηκε  επιστημονικό συμβούλιο , χρόνος που είναι σημαντικός και λειτούργησε σε βάρος της αποκατάστασης της  σωματικής βλάβης, με συνέπεια την ελάχιστη βελτίωση της κινητικότητάς του, ενώ αν η επανεγχείρηση γινόταν αμέσως, κατά τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του σαφώς θα ήταν καλύτερη, οι συνέπειες δε ηπιότερες και η περιουσιακή του ζημία μικρότερη.

Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας λόγω ιατρικής αμέλειας  καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις θανάτου νεογνού. Το τελευταίο συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 303 ΠΚ περί παιδοκτονίας, η οποία μπορεί να διαπραχθεί και κατά τον τοκετό. Συνεπώς και πριν την ολοκλήρωση του τοκετού αλλά πάντως μετά την έναρξη αυτού υφίσταται «τέκνο», άνθρωπος, οπότε μπορεί να τελεσθεί ανθρωποκτονία.

Με βάση τα παραπάνω ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε ποινική ευθύνη του ιατρού με την ιδιότητα του μαιευτήρα – γυναικολόγου για ιατρική αμέλεια όταν ο θάνατος του νεογνού προήλθε από περιγεννητική ασφυξία.  Η μη συνεχής και επισταμένη παρακολούθηση της εγκύου και η μη άμεση υποβολή της σε καισαρική τομή όταν η καρδιοτοκογραφική καταγραφή παρουσίασε όψιμες επιβραδύνσεις ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάφαση της ποινικής ευθύνης του ιατρού.

Αν έχετε πέσει θύμα ιατρικής αμέλειας ή αν ήσαστε επαγγελματίας υγείας που έχετε άδικα κατηγορηθεί για ιατρική αμέλεια, ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορεί να σας καθοδηγήσει και με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής-υποστήριξης της κατηγορίας.