ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ

Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνωρίζει ότι η ποινική ευθύνη από ιατρική αμέλεια μπορεί να καταλογιστεί και σε ειδικευόμενο ιατρό.

Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αρ. 122/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης ειδικευόμενης και ειδικευμένης ιατρού για την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια λόγω έλλειψης εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών για να δικαστεί εκ νέου με καινούρια σύνθεση.

Το σκεπτικό της απόφασης που ερευνούσε την ύπαρξη αμέλειας ειδικευόμενης ιατρού στο θάνατο ενός βρέφους, ήταν ότι <<Η οφειλόμενη προσοχή πρέπει να καταφάσκεται και στην περίπτωση του ανειδίκευτου ιατρού, όταν η διάγνωση του ανακύπτοντος προβλήματος δεν προϋποθέτει ειδικές ή επιπλέον ιατρικές γνώσεις, που προσδίδει στον ιατρό η απόκτηση μιας ειδικότητας, αλλά μπορεί να επιτευχθεί και με τις βασικές γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, που κάθε ιατρός πρέπει να διαθέτει. Ειδικά όσον αφορά στους ειδικευόμενους ιατρούς, αυτοί ενεργούν ιατρικές πράξεις υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των ειδικευμένων ιατρών … Πλην όμως και, λαμβανομένου υπόψη κατά περίπτωση και του χρονικού διαστήματος της εξειδίκευσης που έχει παρέλθει, οι ειδικευόμενοι ιατροί μπορούν να διενεργούν ιατρικές πράξεις, για τις οποίες δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ιατρικές γνώσεις (π.χ. αιμοληψία). Ευθύνονται δε, εάν δεν παράσχουν ή παράσχουν πλημμελώς ιατρική αρωγή (μη διενέργεια ιατρικών πράξεων ή διενέργεια αυτών κατά τρόπο εσφαλμένο, π. χ. πρώτες βοήθειες, εντολή διενέργειας εξετάσεων, αξιολόγηση συμπτωμάτων και αποτελεσμάτων εξετάσεων), για τις οποίες δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Για τις ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, οι ειδικευόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα και χωρίς οιαδήποτε καθυστέρηση τους ειδικευμένους ιατρούς, άλλως βαρύνονται με «σφάλμα περί την ανάληψη». Επίσης ευθύνονται εάν ενεργούν κατά παράβαση των οδηγιών και των υποδείξεων των ειδικευμένων ιατρών. >>.

Με άλλα λόγια, όταν η ιατρική πράξη δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά αντιθέτως μπορεί να διεξαχθεί με βάση τις γενικές ιατρικές γνώσεις που κάθε ιατρός οφείλει να κατέχει, τότε θεμελιώνεται ευθύνη σε τυχόν σφάλμα από ιατρική αμέλεια. Ακόμη ευθύνη θεμελιώνεται και στον ειδικευμένο ιατρό, όταν αυτός αναθέτει σε ειδικευόμενο τη διενέργεια ιατρικών πράξεων, στις οποίες αδυνατεί να ανταποκριθεί («σφάλμα περί την ανάθεση») λόγω έλλειψης εμπειρίας και γνώσεων, χωρίς την εποπτεία του ειδικευμένου ιατρού.

Το δικηγορικό μας γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις ιατρικής ευθύνης τόσο από την πλευρά των ιατρών όσο και από την πλευρά των θυμάτων. Πρόκειται για ένα νομικό θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο που απαιτεί εμπειρία και επαγγελματικό χειρισμό τόσο για το ποινικό δικαστήριο όσο και για το αστικό, όπου εγείρονται θέματα χρηματικής αποζημίωσης.