ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Δυστυχώς το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή η άσκηση βίας, λεκτικής ή σωματικής μεταξύ ατόμων που είναι συγγενείς ή κατοικούν στο ίδιο σπίτι είναι πολύ συχνό όπως έχουν διαπιστώσει οι δικηγόροι του γραφείου μας.

Δυστυχώς, τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό που απαντά σε όλες τις κοινωνίες, ανεξαρτήτως οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού υπόβαθρου των μελών της οικογένειας, εντός της οποίας ασκείται.

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος αυτού, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, απαιτεί ποινικολόγο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία όχι μόνο στο ποινικό δίκαιο αλλά και στο οικογενειακό. Το γραφείο μας εξειδικεύεται και στο οικογενειακό δίκαιο όπως μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ: www.δικηγοροςδιαζυγιων.gr

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Ακόμα και η λεκτική βία ( βρισιές, απειλές, μειωτικές συμπεριφορές ) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενδοοικογενειακή βία.

Οι ποινές της ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα αυστηρές και μία σωματική βλάβη μεταξύ συγγενών τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από μία σωματική βλάβη μεταξύ ξένων.

Στα πλαίσια ενός διαζυγίου είναι συνηθισμένες οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία άλλοτε απόλυτα δικαιολογημένες άλλοτε υπερβολικές και καταχρηστικές. Είτε στην μία περίπτωση είτε στην άλλη οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα οι ποινικολόγοι του γραφείου μας Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου θα σας υποστηρίξουν ώστε να βρείτε το δίκιο σας και να αντιμετωπίσετε την υπόθεση σας με τον καλύτερο τρόπο.

Οι διατάξεις του Ν. 3500/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 312 και 333 του νέου Ποινικού Κώδικα, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, σε όλες του τις μορφές, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής.

Στο άρθρο 312 του Π.Κ.  περί ενδοοικογενειακής βίας προβλέπεται ότι: «Όποιος προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με τον δράστη ή έχουν μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, τιμωρείται: α) για την πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, β) για την πράξη του άρθρου 309, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, με κάθειρξη και δ) για την πράξη του άρθρου 311, με κάθειρξη.

Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης. Η τέλεση της πράξης σε βάρος εγκύου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.

Σημαντικό είναι ότι με την πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου  εξομοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου καθώς και η θέση σε παρατεταμένη απομόνωση σε βάρος των ίδιων προσώπων.

Στο άρθρο 333 του Π.Κ. περί ενδοοικογενειακής βίας προβλέπονται τα ακόλουθα:  «1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του.

Επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν η πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με αυτόν ή έχουν με αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με υποθέσεις που αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, άλλες φορές υπερασπιζόμενοι τον κατηγορούμενο και άλλες φορές ως πολιτική αγωγή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να λάβει τη μορφή της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, όταν ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί σε ένα άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους. Σε περίπτωση που, η προηγούμενη πράξη είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση, τουλάχιστον, δύο ετών, ενώ αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Κάθειρξη επιβάλλεται και στην περίπτωση που η εν λόγω πράξη συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος.

Άλλες μορφές που μπορεί να λάβει η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτές της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής, όταν ένα μέλος της οικογένειας εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, του βιασμού, της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κλπ.

Ο διαχειριστής εταίρος του δικηγορικού μας γραφείου, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου και οι συνεργάτες δικηγόροι του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων, ( μπορείτε να δείτε σχετικά και το site μας www.δικηγοροςδιαζυγιων.gr ) όπου πολύ συχνά εμπλέκεται και ενδοοικογενειακή βία, τόσο υπερασπιζόμενοι την μηνύτρια – μηνυτή όσο και τον κατηγορούμενο και είναι σε θέση να σας παράσχουν την κατάλληλη νομική καθοδήγηση και να σας εκπροσωπήσουν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, διασφαλίζοντας την επίτευξη του κατά το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος.