Ενδοοικογενειακή βία

Δυστυχώς το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή η άσκηση βίας, λεκτικής ή σωματικής μεταξύ ατόμων που είναι συγγενείς ή κατοικούν στο ίδιο σπίτι είναι πολύ συχνό όπως έχουν διαπιστώσει οι δικηγόροι του γραφείου μας. Τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό που απαντά σε όλες τις κοινωνίες, ανεξαρτήτως οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού υπόβαθρου των μελών της οικογένειας, εντός της οποίας ασκείται.

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος αυτού, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, απαιτεί ποινικολόγο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία όχι μόνο στο ποινικό δίκαιο αλλά και στο οικογενειακό. Το γραφείο μας εξειδικεύεται και στο οικογενειακό δίκαιο όπως μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ: www.δικηγοροςδιαζυγιων.gr

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Ακόμα και η λεκτική βία ( βρισιές, απειλές, μειωτικές συμπεριφορές ) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενδοοικογενειακή βία.

Οι ποινές της ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα αυστηρές και μία σωματική βλάβη μεταξύ συγγενών τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από μία σωματική βλάβη μεταξύ ξένων.

Στο πλαίσιο ενός διαζυγίου είναι συνηθισμένες οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία άλλοτε απόλυτα δικαιολογημένες άλλοτε υπερβολικές και καταχρηστικές. Είτε στην μία περίπτωση είτε στην άλλη οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα οι ποινικολόγοι του γραφείου μας Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου θα σας υποστηρίξουν ώστε να βρείτε το δίκιο σας και να αντιμετωπίσετε την υπόθεση σας με τον καλύτερο τρόπο.

Οι διατάξεις του Ν. 3500/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων του νέου Ποινικού Κώδικα, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, σε όλες του τις μορφές, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής.

Στο άρθρο 6 του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας προβλέπεται ότι: «1. Το μέλος της οικογένειας το οποίο προξενεί σε άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, υπό την έννοια του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 308 του Ποινικού Κώδικα, ή με συνεχή συμπεριφορά προξενεί εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας του, με την έννοια του εδαφίου β’ της παραπάνω διάταξης, τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον ενός (1) έτους.

  1. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Αν ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης του, τιμωρείται με κάθειρξη.
  2. Αν η πράξη της παρ. 1 τελέσθηκε σε βάρος εγκύου ή σε βάρος μέλους της οικογένειας, το οποίο, από οποιαδήποτε αιτία, είναι ανίκανο να αντισταθεί ή αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και αν φέρει και τα χαρακτηριστικά του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 

  1. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη.

Αν το θύμα είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Στο άρθρο 7 του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας προβλέπονται τα ακόλουθα:  «1. Το μέλος της οικογένειας το οποίο εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας κάθε μορφή βίας ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, ανεξάρτητα από το αν το απειλούμενο κακό στρέφεται εναντίον του ίδιου του θύματος ή κάποιου από τους οικείους του υπό την έννοια της περίπτωσης β’ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Όποιος τελεί την αξιόποινη πράξη του πρώτου εδαφίου ενώπιον ανηλίκου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.

  1. Το μέλος της οικογένειας το οποίο προκαλεί τρόμο ή ανησυχία σε άλλο μέλος της οικογένειας απειλώντας το με κάθε μορφή βίας ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση. Όποιος τελεί την αξιόποινη πράξη του πρώτου εδαφίου ενώπιον ανηλίκου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.»

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με υποθέσεις που αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, άλλες φορές υπερασπιζόμενοι τον κατηγορούμενο και άλλες φορές ως πολιτική αγωγή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να λάβει τη μορφή της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, όταν ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί σε ένα άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους. Σε περίπτωση που, η προηγούμενη πράξη είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση, τουλάχιστον, δύο ετών, ενώ αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Κάθειρξη επιβάλλεται και στην περίπτωση που η εν λόγω πράξη συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος.

Άλλες μορφές που μπορεί να λάβει η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτές της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής, όταν ένα μέλος της οικογένειας εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, του βιασμού, της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κλπ.

Ο διαχειριστής εταίρος του δικηγορικού μας γραφείου, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου και οι συνεργάτες δικηγόροι του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων, ( μπορείτε να δείτε σχετικά και το site μας www.δικηγοροςδιαζυγιων.gr ) όπου πολύ συχνά εμπλέκεται και ενδοοικογενειακή βία, τόσο υπερασπιζόμενοι την μηνύτρια – μηνυτή όσο και τον κατηγορούμενο και είναι σε θέση να σας παράσχουν την κατάλληλη νομική καθοδήγηση και να σας εκπροσωπήσουν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, διασφαλίζοντας την επίτευξη του κατά το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος.