Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 394 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγμα που προήλθε από αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγματος ή συνεργεί σε μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον, τιμωρείται, ανεξάρτητα αν είναι τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος από το οποίο προέρχεται το πράγμα, με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, και αν πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν αντιθέτως το αντικείμενο της πράξης είναι μικρής αξίας, ο δράστης τιμωρείται με χρηματική ποινή.

Η ανωτέρω ποινική διάταξη εξομοιώνει τα πράγματα που προέρχονται από αξιόποινη πράξη τόσο με το τίμημά τους όσο και με τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών. Αν για παράδειγμα κάποιος δράστης κλέψει έναν πίνακα και τον πωλήσει έναντι χρημάτων, τότε τα εν λόγω χρήματα θεωρούνται και αυτά πράγματα προερχόμενα από αξιόποινη πράξη.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Όπως έχουν διαπιστώσει οι δικηγόροι ποινικολόγοι του γραφείου μας, πολλές φορές βρίσκεται κάποιος κατηγορούμενος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, επειδή αγόρασε ένα κινητό από αγγελία στο facebook ή από κάποιον γνωστό του και εκ των υστέρων συνειδητοποίησε ότι ήταν προϊόν εγκλήματος. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος συνειδητά αποκρύπτει ή αγοράζει πράγμα που προήλθε από αξιόποινη πράξη, ανεξαρτήτως αν την αξιόποινη πράξη την έχει τελέσει άλλος.

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να πληρωθεί η ειδική υπόσταση του αδικήματος της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος είναι ο φερόμενος ως δράστης να είχε δόλο, δηλαδή να γνώριζε ότι το πράγμα που αγόρασε ή μεταβίβασε σε άλλον προήλθε από αξιόποινη πράξη.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Ο εντοπισμός των φερόμενων ως δραστών τις περισσότερες φορές γίνεται μέσω της σύνδεσης μίας ηλεκτρονικής συσκευής στο wifi του σπιτιού. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε είναι πολύ πιθανόν ο κατηγορούμενος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος να μην γνώριζε ότι το προϊόν ήταν κλεμμένο ή να μην έχει καν το κλοπιμαίο στην κατοχή του, αλλά να το έχει κάποιος γείτονας ή φίλος του που συνδέθηκε στο δικό του wifi. Αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, γιατί θα πρέπει να αποδειχθεί στο δικαστήριο .

Οι δικηγόροι ποινικολόγοι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και συναφών αδικημάτων και ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, διαχειριστής εταίρος αυτής, έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στο ποινικό δίκαιο. Η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο στο ποινικό δίκαιο δικηγόρο-ποινικολόγο είναι επιτακτική, καθότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ακροατήριο