ΑΠΑΤΗ

Οι υποθέσεις που κάποιος κατηγορείται για διάπραξη απάτης είναι πολύ συχνές για τους δικηγόρους που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο δηλαδή τους δικηγόρους ποινικολόγους. Πολλές φορές, κάποιος εμπλέκεται ως κατηγορούμενος για απάτη λόγω κάποιας αστικής διαφοράς, συνήθως περιουσιακής φύσεως που έχει με κάποιον τρίτο ο οποίος τον κατηγορεί ότι τον εξαπάτησε.

Σύμφωνα με το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα που δίνει τον ορισμό της απάτης, διαπράττει απάτη όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε παραστάσεις ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτα αποκρύπτει αληθινά γεγονότα με πρόθεση και αποτέλεσμα να βλάψει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος. Η απάτη όταν η ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα και επιβάλλεται κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή αλλιώς είναι πλημμέλημα.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδίως οι ποινικολόγοι Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις απάτης είτε από την μεριά του κατηγορούμενου για απάτη είτε από τη μεριά αυτού που έπεσε θύμα απάτης. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθειά μας είναι να υπερασπιστούμε με τον καλύτερο τρόπο τον πελάτης μας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από πολλές υποθέσεις ποινικού δικαίου. Στην μακρόχρονη καριέρα του ως δικηγόρος ποινικολόγος, ο διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας μας, Στέφανος Οικονόμου, έχει χειριστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις απάτης μερικές από τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω:

Οι δικηγόροι μας έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές υποθέσεις απάτης που ξεκίνησαν από οικογενειακές διαφορές μεταξύ συζύγων. Ο έγγαμος βίος έχει ως αποτέλεσμα ότι οι σύζυγοι έχουν κοινούς λογαριασμούς στους οποίος καταθέτουν και κάνουν αναλήψεις και οι δύο με αποτέλεσμα όταν διακοπεί η συμβίωση να υπάρχουν κατηγορίες ότι ο ένας από τους δύο εκμεταλλεύτηκε τους κοινούς λογαριασμούς και εξαπατώντας τον άλλο προέβη σε ανάληψη χρημάτων που δεν του ανήκαν. Άλλες φορές ο ένας από τους δύο διαδίκους έχει κατηγορήσει τον άλλο ότι προέβη σε απάτη του δικαστηρίου, επειδή με ψευδείς καταθέσεις έπεισαν το Δικαστήριο να εκδώσει απόφαση εναντίον τους.

Σε μία περίπτωση ο πελάτης μας κατηγορήθηκε για απάτη επειδή ως πωλητής ακινήτου δήλωσε στο πωλητήριο συμβόλαιο, ότι το προς πώληση ακίνητο ήταν ελεύθερο βαρών, ενώ στην πραγματικότητα στο ακίνητο είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης τραπεζικό ίδρυμα για μεγάλο χρηματικό ποσό. Με τις εξειδικευμένες σπουδές του στο ποινικό δίκαιο και την μακρόχρονη εμπειρία του σε ποινικές δίκες, ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να αθωώσει τον πελάτη μας από την κατηγορία της απάτης αποδεικνύοντας ότι ο αγοραστής είχε προβεί σε έλεγχο τίτλων και γνώριζε την ύπαρξη βάρους.

Σε άλλη περίπτωση απάτης που χειρίστηκαν οι δικηγόροι – ποινικολόγοι του γραφείου μας, ο πελάτης μας κατηγορήθηκε ότι με ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών στοιχείων πέτυχε την έκδοση οριστικής απόφασης υπέρ του και σε βάρος του αντιδίκου του (απάτη δικαστηρίου). Άλλες περιπτώσεις απάτης, με τις οποίες ασχολήθηκε ο δικηγόρος – ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχουν να κάνουν με την είσπραξη αποδοχών από το Δημόσιο παρότι προσλήφθηκε πλαστό πτυχίο, με την είσπραξη ασφαλίστρων από ασφαλιστική εταιρία μετά από εκ προθέσεως πραγμάτωση του ασφαλιστικού κινδύνου από τον δράστη κλπ.

Τους δικηγόρους του γραφείου μας απασχόλησε και περίπτωση απάτης που κάποιος έμπορος παρουσιάστηκε ψευδώς ως φερέγγυος επιχειρηματίας και με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ώστε να πετύχει την πώληση προς αυτόν εμπορευμάτων μεγάλης αξίας χωρίς την καταβολή τιμήματος σε μετρητά αλλά εκδίδοντας -ακάλυπτες- επιταγές.

Άλλη συνηθισμένη περίπτωση που έχει απασχολήσει τους δικηγόρους ποινικολόγους του γραφείου μας έχουν να κάνουν με την απόκρυψη ελαττωμάτων των πωλούμενων πραγμάτων πολύ συχνά αυτοκινήτων ή μηχανημάτων.

Αν σας απασχολεί περίπτωση απάτης είτε επειδή κατηγορείστε για αυτήν είτε επειδή πέσατε θύματα απάτης, οι δικηγόροι – ποινικολόγοι της Δικηγορικής μας Εταιρείας, έχοντας χειριστεί πληθώρα σχετικών υποθέσεων μπορούν να σας καθοδηγήσουν και υπερασπιστούν με αποτελεσματικότητα.