Αναίρεση Ποινικών Αποφάσεων

Σε περίπτωση καταδίκης ενός κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό το μόνο ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσει είναι η αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Αυτό που δεν είναι γνωστό σε πολλούς είναι ότι η αναίρεση σε αντίθεση με την έφεση ασκείται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και όχι για οποιονδήποτε λόγο. Οι δικηγόροι – ποινικολόγοι του δικηγορικού μας γραφείου μπορούν να σας ενημερώσουν ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης κατά μίας καταδικαστικής απόφασης λόγω κακής εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων. Με απλά λόγια ο Άρειος Πάγος δεν εξετάζει το αν το Εφετείο εκτίμησε ή όχι ορθά τα αποδεικτικά μέσα, δηλαδή τους μάρτυρες και τα έγγραφα ως εκ τούτου η άσκηση αναίρεσης επειδή το ποινικό Εφετείο δέχθηκε ως αληθές κάτι που είπε ένας μάρτυρας ενώ αυτό ήταν ψευδές, δεν είναι δυνατή.

Ο νόμος προβλέπει τους εξής περιοριστικά λόγους αναίρεσης των ποινικών αποφάσεων.

Α) η απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Β) η σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε, καθώς και η έλλειψη ακρόασης, Γ) η παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, Δ) η έλλειψη από την απόφαση της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα, Ε) η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ΣΤ) η παραβίαση του δεδικασμένου και της εκκρεμοδικίας, Ζ) η καθ` ύλη αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε, Η) η παράνομη απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης ή ως ανυποστήρικτης, Θ) η υπέρβαση εξουσίας.

Η εμπειρία μας ως ποινικολόγοι, λέει ότι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναιρετικών λόγων είναι η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της ποινικής απόφασης και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εσφαλμένη εφαρμογή του ουσιαστικού ποινικού νόμου.

Η σύνταξη και υποστήριξη αναίρεσης κατά ποινικής απόφασης απαιτεί πρώτα από όλα τη δυνατότητα του δικηγόρου να παρίσταται στον Άρειο Πάγο, που αποκτάται μετά από αρκετά χρόνια δικηγορίας. Πέραν αυτού του τυπικού θέματος, η άσκηση αναίρεσης είναι από τα πιο απαιτητικά νομικά θέματα και απαιτείται ιδιαίτερη γνώση του δικηγόρου των σχετικών νομικών διατάξεων και ιδιαίτερη εμπειρία στην παράσταση στον Άρειο Πάγο.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει παρασταθεί πολλές φορές για την υποστήριξη ή αντίκρουση αναιρέσεων στον Άρειο Πάγο και μπορεί να αναλάβει την υπόθεσή σας.