ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

Είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από αρχαιολογικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ο νόμος προβλέπει ειδικό πλαίσιο προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και έχει θεσπίσει ποινικές διατάξεις που τιμωρούν όσους τα βλάπτουν ή τα προσβάλλουν.

Δύο μορφές ποινικών αδικημάτων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων είναι η <<παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου σε αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο >> και η << φθορά μνημείου >>.

Η διάπραξη αυτών των αδικημάτων είναι ιδιαίτερα συχνή δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας μας έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και ως εκ τούτου οποιαδήποτε εργασία χωρίς άδεια της Αρχαιολογίας παραβιάζει αυτόματα τον νόμο. Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες αργούν πάρα πολύ να εξετάσουν τα αιτήματα χορήγησης άδειας και πολλές φορές υπάρχουν αντικρουόμενες ρυθμίσεις για μία περιοχή ή οι σχετικές ρυθμίσεις είναι τόσες πολλές που ο πολίτης αλλά και οι αρχές δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το τι ακριβώς ισχύει.  Οι δικηγόροι – ποινικολόγοι του γραφείου μας έχουν ασχοληθεί με υποθέσεις παραβίασης της αρχαιολογικής νομοθεσίας τόσο στο ποινικό σκέλος αυτών όσο και στο διοικητικό. Η υπεράσπιση τέτοιων υποθέσεων στο ποινικό δικαστήριο απαιτεί δικηγόρο με γνώση των σχετικών διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου και εμπειρία σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου μπορεί να σας συμβουλεύσει και να αναλάβει την υπεράσπισή σας σε περίπτωση που κατηγορείστε για παράνομη επέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο ή για φθορά μνημείου.

 

Το αν ένας χώρος χαρακτηρίζεται ως μνημείο ή αρχαιολογικός ή ιστορικός τόπος καθορίζεται από το νόμο.

Συγκεκριμένα, ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία.

Ιδιαίτερα, ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20.

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.

 

Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα.

 

Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία μεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.

 

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, μπορεί να σας ενημερώσει ότι σύμφωνα με το νόμο, όποιος διενεργεί σε μνημείο, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ιστορικό τόπο ή σε ζώνη προστασίας γύρω από μνημεία ή χώρους  οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του τιμωρείται με φυλάκιση.

 

Μάλιστα, για μία σειρά από δραστηριότητες, όπως η εκμετάλλευση λατομείου ή μεταλείου, ο πορισμός οικοδομικών υλικών, η διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών και η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Ακόμα πιο αυστηρές είναι οι ποινές για την περίπτωση φθοράς μνημείου. Ο νόμος προβλέπει ότι όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου ή ανήκοντος σε συλλογή μουσείου πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δημόσιο, δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.

 

Αν κατηγορηθείτε για ποινικό αδίκημα που έχει σχέση με την παραβίαση του αρχαιολογικού νόμου μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να κανονίσετε μία συνάντηση.